IL-OB-711-02_Zapis_o_preispitivanju_zahtjeva_ponude_ugovora_izd.3.doc