Naučno-stručni časopis “Rudarstvo”
Osnivač i izdavač naučno-stručnog časopisa “Rudarstvo” je Rudarski institut d.d. Tuzla.

Suosnivači časopisa su rudnici Bosne i Hercegovine, preduzeća-proizvođači repromaterijala i opreme za rudnike, visokoškolske i naučno-istraživačke institucije iz Bosne i Hercegovine.

Časopis je osnovan 1990. godine kao jedino glasilo ove vrste u Bosni i Hercegovini, nastavljajući, u osnovi programsku koncepciju časopisa “Arhiv za rudarstvo i geologiju”koji je izlazio od 1963. do 1989. godine.

Časopis “Rudarstvo” izlazi jednom u tri mjeseca. Okosnicu programske koncepcije časopisa čine rezultati naučnog i stručnog rada iz oblasti eksploatacije i pripreme mineralnih sirovina te energetike kao cjeline: geologije i geotehnike, mašinstva, elektrotehnike, građevinarstva, geodezije i drugih naučno-istraživačkih oblasti neposredno vezanih za rudarstvo.

Između ostalog tu su još i ekonomska istraživanja u oblasti rudarske privrede, u oblasti ekologije i zaštite čovjekove sredine; rezultati u otkrivanju i primjeni novih tehnologija, a posebno u stvaranju proizvoda u funkciji osavremenjivanja rudarske privrede: strukturne promjene i prilagođavanje rudarske privrede i energetike tržišnom načinu privređivanja.

U časopisu su struktuirane rubrike:

geologija i geotehnika

eksploatacija mineralnih sirovina

energetika

nemetali i građevinski materijali

priprema mineralnih sirovina

mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, geodezija i druge oblasti vezane za rudarstvo

ekonomika i organizacija u rudarstvu

zaštita na radu

nove tehnologije, ekologija i rekultivacija zemljišta

novi proizvodi u zemlji i svijetu od interesa za rudnike

novi razvojni programi

novi naučno-istraživački projekti itd.

Radovi se objavljuju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, dok inozemni autori mogu objavljivati na jednom od četiri jezika: engleskom, njemačkom, francuskom i ruskom sa rezimeima na bosanskom jeziku. Radovi se kategoriziraju u skladu s kriterijima za uređivanje primarnih časopisa.

Već u prvoj godini izlaženja (1991.) časopis “Rudarstvo” je pobudio veliki interes naučne i stručne javnosti u zemlji i inozemstvu, te privukao značajan broj potencijalnih autora. U vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992 – 1995. godine časopis nije izlazio.

Do sada je objavljen veći broj originalnih naučnih, stručnih i preglednih radova autora iz Bosne i Hercegovine i inozemstva. Realizirana je značajna razmjena informacija sa naučno-stručnim glasilima u Bosni i Hercegovini, i u svijetu.

UPUTSTVO AUTORIMA

Sadržaj broj 63 – 64 u PDF formatu.

Sadržaj broj 61 – 62 u PDF formatu.

Sadržaj broj 57 – 60 u PDF formatu.

Sadržaj broj 53 – 56 u PDF formatu.

Sadržaj broj 49 – 52 u PDF formatu.

Sadržaj broj 45 – 48 u PDF formatu.

Sadržaj broj 41 – 44 u PDF formatu.