Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Kontaktirajte nas

Oblasti djelovanja

Površinska eksploatacija

Podzemna eksploatacija

Eksploatacija soli i uskladištenje sirovina

Zaštita na radu i zaštita od požara

Geofizičko-seizmološka i geoelektrična istraživanja

Ispitivanje materijala i konstrukcija metodama razaranja i nerazaranja

Mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, priprema mineralnih sirovina, geodezija, ekonomske nauke

Geologija i geotehnika

Studije, projekti, analize, ekspertize, programi,elaborati, konsalting i inženjering usluge

Stručne podloge za programe i planove razvoja, investicioni programi, tender dokumentacije, revizije projekata

Recenzije studija, elaborata, programa, ekspertiza, stručnih knjiga, časopisa i članaka

Nadzor nad izgradnjom objekata

Savremeno opremljene specijalizovane laboratorije

Nadzor nad izgradnjom investicionih objekata

Afirmisani naučni i stručni radnici

U projekte se ugrađuju savremena proizvodna i ekonomična tehnička sredstva domaće i inozemne proizvodnje

Ostale djelatnosti

Poslovi ugovorne kontrole kvaliteta roba u međunarodnom prometu

Uspostavljanje viših oblika saradnje sa inostranim partnerima, kao što su poslovno-tehnička saradnja, proizvodna kooperacija, zajednička ulaganja itd.

Dokumentaciona-informativna djelatnost

Izdavanje naučno-stručnog časopisa “Rudarstvo”

Kopiranje, skeniranje, obrezivanje, formatiziranje, uvezivanje i koričenje

Široke mogućnosti: oprema, iskustvo i rezultati, kadrovi za uvođenje novih djelatnosti itd.

Rudarski institut d.d. Tuzla vrši poslove projektovanja iz oblasti hidrotehnike, izradu svih vrsta elaborata, studija i projekata za ishodovanje vodnih akata.

Rudarski institut d.d. Tuzla posjeduje Ovlaštenje za složene vodne objekte ili aktivnosti izdato od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ( A lista) i Ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projektovanje u oblasti hidrotehnike.

OPŠIRNIJE O NAMA U DOKUMENTU: Profil kompanije

Više od 50 godina rada rudarskog instituta

U Tuzli se 1960. godine osniva Institut za rudarska i hemijsko-tehnološka istraživanje. Naime, Izvršno vijeće Narodne Republike Bosne i Hercegovine, 16. decembra 1960. godine, donijelo je uredbu o osnivanju Instituta za rudarska i hemijsko-tehnološka istraživanja u Tuzli.

Institut za rudarska i hemijsko-tehnološka istraživanja funkcionirao je kao naučna ustanova na osnovu Zakona, a u njegovom okviru djelovala je institucija za naučnoistraživački rad u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina i zaštite – Zavod za rudarstvo i Zavod za ventilaciju i zaštitu.

Institut je zadržao integritet svoga razvoja do druge polovine sedamdesetih godina kada je ocijenjeno da postojeća organizacija naučnog istraživačkog rada u rudarstvu i hemijskoj tehnologiji nije u potrebnoj mjeri funkcionalna, pa je, 1977. godine, Institut za rudarska i hemijsko-tehnološka istraživanja reorganiziran. Osnovano je pet instituta od kojih je u oblasti rudarstva formirana Radna organizacija Rudarsko-geološki institut i fakultet u Tuzli.

U sastavu Radne organizacije Rudarsko-geološki institut i fakultet, pored OOUR Instituta za rudarska istraživanja u čiji sastav je ušao i CIR rudnika Kreka, djeluju OOUR Rudarsko-geološki fakultet i Elektronska obrada podataka, kao osnovne organizacija udruženog rada i Radna zajednica zajedničkih poslova. Sjedište Instituta je u Tuzli, a ima svoje odjeljenje i u Sarajevu.

Krajem osamdesetih godina XX stoljeća, u vrijeme složene društveno-ekonomske i političke krize sa značajnim ekonomskim teškoćama suočavaju se i visokoškolske i naučnoistraživačke institucije, pa i uspostavljeni odnosi u Radnoj organizaciji Rudarsko-geološki institut i fakultet stupaju u kritičnu fazu u kojoj dolazi i do transformacije ove organizacije krajem 1989. godine kada je konstituiran Rudarski institut u Tuzli. Poslije izvršene privatizacije, koja se razvijala u skladu sa zakonskim procedurama i propisanim rokovima od 31. oktobra 2001.godine Rudarski institut u Tuzli funkcionira kao d.d. Konstituirana je Skupština društva , izabran Nadzorni odbor i imenovana uprava.

U dugogodišnjem periodu obavljena su značajna razvojna i primijenjena istraživanja za potrebe svih rudnika u BiH i šire kao i za potrebe drugih privrednih i društvenih subjekata, izrađene mnogobrojne studije, projekti, elaborati, programi, analize, ekspertize u različitim oblastima: površinskoj i podzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina, rudarstvu soli, zaštiti na radu, ventilaciji, ispitivanju materijala i konstrukcija, mašinstvu, elektrotehnici i građevinarstvu u rudarstvu, u pripremi mineralnih sirovina, geodeziji, geologiji i geotehnici, zaštiti okoline, rekultivaciji zemljišnih površina, u ekonomici u rudarstvu.

Na osnovu izrađenih projekata iz Rudarskog instituta razvila se proizvodnja na površinskim kopovima uglja: Kreke (Šikulje i Dubrave), Banovića (Grivice, Turija Čubrić) Kaknja (Vrtlište), Gacko, Ugljevik, te rudnicima boksita Vlasenica itd. Moglo bi se slobodno reći da većina današnjih rudarskih proizvodnih pogona i pratećih objekata je upravo isprojektovana na institutu u Tuzli ili Sarajevu. U isto vrijeme u podzemnoj eksploataciji uglja na osnovu novih projekata dolazi do značajnog poboljšanja metoda otkopavanja a time i sigurnosti na radu. Društveni cilj (DC XVI) započet na institutu trebao je upravo rezultirati novim unapređenjem tehnologija rada na proizvodnim rudnicima i to ciljano kroz izradu rotornog bagera prilagođenog složenim rudarsko-geološkim uvjetima rada kakvi vladaju na našim površinskim kopovima te uvođenjem hidrauličke samohodne podgrade u rudnicima sa jamskom eksploatacijom.

Pored toga što su stručni radnici Rudarskog instituta projektovali skoro sve značajnije površinske kopove i rudnike uglja s podzemnom eksploatacijom, institut je pružao i inženjering-usluge, a kadrovi RI su davali doprinos kroz naučnoistraživačku funkciju u vrijeme eksploatacije, doprinoseći ujedno i poboljšanju tehnologije, produktivnosti i sigurnosti rada.

Razvojem djelatnosti Instituta narastaju potrebe za osiguranjem odgovarajućih infrastrukturnih uvjeta radi uspješnog ostvarivanja i kontinuiranog unapređivanja naučnoistraživačkog rada. Uspješno poslovanje Instituta u dugom periopdu omogućavalo je i značajnija ulaganja u objekte, laboratorije, opremu, literaturu, tako da je institut dugo vremena bio najopremljenija institucija u rudarstvu bivše države. Krajem 1984. godine dovršena je izgradnja zgrade Instituta u Rudarskoj ulici u Tuzli i osiguran novi funkcionalan prostor za laboratorije i ukupnu djelatnost naučno-stručnih kadrova ove institucije.

U procesu razvoja djelatnosti Rudarskog instituta neprestano je jačala njegova kadrovska osnova, a u sadašnjem vremenu bez potpune nadgradnje nauke zadržana je kritična masa kadrova pri čemu su istraživači stjecali naučna i stručna zvanja, i sukladno uvjetima razvijala se naučnoistraživačka infrastruktura. Stručnjaci ove institucije decenijima su objavljivali naučne i stručne radove u domaćim i inostranim časopisima i na taj način rezultate vlastitih istraživanja činili dostupnim naučnoj i stručnoj javnosti.

Od samih početaka djelovanja Rudarskog instituta u Tuzli bila je prisutna svijest o potrebi otvorenosti prema zemlji i svijetu, pa je kontinuirano razvijana kreativna suradnja sa komplementarnim institucijama. Usko se surađivalo sa svim sličnim institutima u bivšoj SFRJ, a zatim sa institutima i rudnicima u SAD, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rusiji, Češkoj, Njemačkoj, Mađarskoj i drugim zemljama na zajedničkim naučnoistraživačkim projektima, razmjeni kadrova, literature i sl.

U teškim društveno-ekonomskim uvjetima u poratnom periodu Rudarski institut se bori za opstanak i razvoj te se vrši njegovo restrukturiranje. Ulažu se napori na prilagođavanju novim društveno-ekonomskim uvjetima i ostvarivanju funkcije u njima, iznalaze se odgovarajući oblici unutarnje organizacije za efikasnije djelovanje na tržištu.

DR.SC. ELDAR PIRIĆ, DIPL. INŽ. MAŠINSTVA
(Direktor Rudarskog instituta d.d. Tuzla)

+387 35 281 232

+387 35 282 700

+387 61 185 577

eldar.piric@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

MR.SC. SEAD HADŽIĆ, DIPL. INŽ. RUDARSTVA
(Direktor NIC-a za rudarstvo i energetiku)

+387 35 281 043

+387 35 282 700

+387 61 726 992

sead.hadzic@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

MR. SC. HASAN OKANOVIĆ, DIPL. INŽ. RUDARSTVA
(Direktor NIC-a za geologiju i geotehniku)

+387 35 282 095

+387 35 282 700

+387 61 729 964

hasan.okanovic@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

ADMIR HAJDAREVIĆ, DIPL.INŽ.EL.TEHNIKE
(Direktor NIC-a za za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija)

+387 35 321 824

+387 35 282 700

+387 61 150 766

admir.hajdarevic@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

DŽAMBIĆ ZLATKO, DIPL.INŽ.RUD.MAŠINSTVA
(Savjetnik direktora NIC-a za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija)

+387 35 280 199

+387 35 282 700

+387 61 179 309

zlatko.dzambic@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

MR.SC. ERVIN ZOLOTIĆ, DIPL.INŽ.RUDARSTVA
(Predstavnik rukovodstva za kvalitet)

+387 35 321 825

+387 35 282 700

+387 61 424 398

ervin.zolotic@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

DR.SC. AKIF IBRIŠIMOVIĆ, DIPL.INŽ.RUDARSTVA
(Rukovodioc tima za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina)

+387 35 280 117

+387 35 282 700

+387 61 959 679

akif.ibrisimovic@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

MR. SC. IDRIZ MORANJKIĆ, DIPL. INŽ. RUDARSTVA
(Odgovorni istraživač)

+387 35 281 771

+387 35 282 700

+387 61 136 840

idriz.moranjkic@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

EMIR MURSELOVIĆ, DIPL. INŽ. RUDARSTVA
(Rukovodilac stručnog tima za podzemnu eksploataciju)

+387 35 282 188

+387 35 282 700

+387 61 649 678

emir.murselovic@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

MR.SC. SEAD ZEĆO,DIPL.INŽ.RUD.MAŠINSTVA
(Rukovodilac stručnog tima za građevinarstvo, elektotehniku, pripremu mineralnih sirovina, mašinstvo, i geodeziju u rudarstvu)

+387 35 282 428

+387 35 282 700

+387 61 101 341

sead.zeco@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

MR. SC. SALKAN RAHMANOVIĆ, DIPL. INŽ. MAŠINSTVA
(Odgovorni istraživač)

+387 35 280 771

+387 35 282 700

+387 61 150 657

salkan.rahmanovic@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

DR. SC. AZRA OKIĆ, DIPL. INŽ. RUDARSTVA
(Istraživač u timu za podzemnu eksploataciju)

+387 35 282 188

+387 35 282 700

+387 61 804 599

azra.okic@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

NERMIN BIJEDIĆ, DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE
(Odgovorni projektant)

+387 35 321 858

+387 35 282 700

+387 61 725 704

nermin.bijedic@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

FADILA MULAHASANOVIĆ, DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE
(Stručni saradnik/projektant)

+387 35 321 858

+387 35 282 700

+387 61 677 930

fadila.mulahasanovic@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

DEAN OSMANOVIĆ, MA INŽ. RUD.
(Istraživač/asistent)

+387 35 321 851

+387 35 282 700

dean.osmanovic@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

MR.SC. MELIHA DŽINDO, DIPL. INŽ. GEOLOGIJE
(Rukovodilac stručnog tima za geološka istraživanja)

+387 35 321 830

+387 35 282 700

+387 61 123 125

meliha.dzindo@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA

MR.SC. JASMIN ISABEGOVIĆ, MA-DIPL.INŽ.GEOL.
(Rukovodilac tima za geomehaniku)

+387 35 321 853

+387 35 282 700

+387 61 898 405

jasmin.isabegovic@rudarskiinstituttuzla.ba

BIOGRAFIJA
STRANA 2

Pojam kvalitete i njegova interpretacija razvijali su se kroz vrijeme – od prvobitnih izraza kao “prikladnost za upotrebu” (Joseph M. Juran) preko “usklađenosti sa specifikacijama” (Phil Crosby) do savremenog “zadovoljavanja zahtjeva i potreba kupca” (ISO 9001). Među svim tim raznovrsnim interpretacijama nama se ipak najviše dopada ona koju je izrekao William Edvards Deming, utemeljitelj teorije i prakse upravljanja kvalitetom: “Kvaliteta je ponos našega rada”.

W. E. Deming je također primijetio da se uspon na više razine kvalitete ostvaruje kružnim kretanjem kao kad kotrljamo valjak uz kosinu pri čemu se izmjenjuju četiri ključna procesa upravljanja kvalitetom: planiranje, provedba, provjera i poboljšanje (originalno kod Deminga: Plan, Do, Check, Act).

Iskustva su pokazala da taj valjak vrlo lako klizne natrag niz kosinu kvalitete te je potrebno podmetnuti klin koji će to spriječiti i tako olakšati posao onima koji ga guraju uzbrdo. Taj klin izrađen je u obliku normi i dobre prakse upravljanja kvalitetom.

U Rudarskom institutu d.d. Tuzla odabrali smo normu ISO 9001:2008 kao temelj na kojem smo izgradili naš Sistem upravljanja kvalitetom.

Jezgru našeg Sistema upravljanja kvalitetom čini Politika kvaliteta.

Politika kvaliteta rudarskog instituta d.d. tuzla

Naša vizija, dosadašnja praksa i stečeni ugled kako u zemlji tako i u inostranstvu u domenu rudarstva, geologije, mašinstva, elektrotehnike, građevinarstva, arhitekture itd. obavezuje nas na intenzivan razvoj i pružanje usluga vrhunskog kvaliteta uz zadovoljavanje potreba i zahtjeva svih zainteresovanih strana. Kako bi smo održavali i stalno poboljšavali dostignute vrijednosti mi ćemo:

Uvijek težiti da ono što kupcu isporučujemo, prevazilazi njegova očekivanja, nikad ne obećavajući ono što ne možemo postići;

Održavati i stalno poboljšavati sistemski i procesni pristup upravljanja poslovnim aktivnostima u kome su procesi jasno definirani i vođeni u kontroliranim uslovima;

Naše poslovne aktivnosti uvijek provoditi u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima, standardima, savremenim metodama istraživanja i pozitivnom poslovnom praksom;

Kontinuirano održavati i poboljšavati kompetentnost, savjesnost i motiviranost uposlenika za kvalitet i sigurnost;

Težiti stalnoj edukaciji i usavršavanju naših uposlenika;

Postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarljive ciljeve na svim relevantnim nivoima organizacione strukture konzistentno ovoj politici;

Svi uposleni moraju znati, razumjeti i prihvatiti vlastite odgovornosti, slobodu djelovanja, te puteve i metode komuniciranja;

Stalno brinuti o zaštiti zdravlja i sigurnosti svih naših uposlenika, uposlenika podugovarača i vanjskih posjetilaca, prevencijom nesreća i povreda na radu;

Sa našim partnerima i zainteresiranim stranama otvoreno komunicirati te razvijati i održavati obostrano korisne partnerske odnose;

Održavati i stalno poboljšavati naš integrirani menadžment sistem kako bi smo poboljšali performanse kvaliteta i sigurnosti;

Naše odluke temeljiti na činjenicama proizašlim iz istraživanja, nadziranja i mjerenja karakteristika proizvoda, procesa, sistema upravljanja kvalitetom i zadovoljstva kupaca;

Primjenjivati i stalno unaprjeđivati naš sistem upravljanja temeljen na zahtjevima standarda serije ISO 9001:2000, te primjeni osnovnih principa upravljanja kvalitetom.

Držeći se one Demingove, s ponosom ćemo reći i da je naš Sistem upravljanja kvalitetom provjerila i potvrdila renomirana kuća TÜV Croatia iz Slavonskog Broda, koja je članica TÜV NORD GmbH Grupe čime smo stekli pravo isticanja njihovih zaštićenih znakova za sistem upravljanja kvalitetom prilagođen normi ISO 9001:2008.

CERTIFIKAT EN ISO 9001 : 2008

Naše preduzeće je 17.12.2006. dobilo Certifikat kojim se potvrđuje da je uspostavilo i da primjenjuje sistem upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2000, a koji se odnosi na: izradu projekata i konsalting u rudarstvu, elektrotehnici, mašinstvu, građevinarstvu, geologiji, geotehnici, zaštiti na radu i zaštiti okoline, ispitivanju materijala i konstrukcija. 18.12.2009. godine smo dobili Certifikat iz iste oblasti EN ISO 9001:2008.

Certifikat je izdat od strane TÜV NORD CERT GmbH Essen Njemačka i važi do 17.12.2021. godine.

Certifikat EN ISO 9001:2015 na bosanskom jeziku (.pdf/3,36 MB)

Certifikat EN ISO 9001:2015 english (.pdf/3,31 MB)

Rudarski institut d.d. Tuzla ima poslovnu saradnju sa velikim brojm instituta, fakulteta i dr. ustanove u zemlji i inostranstvu sa kojima ima potpisane ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji i to:

“Energetski institut Hrvoje Požar” Zagreb, Republika Hrvatska
“Rudarsko-geološko građevinski fakultet” Tuzla
“Institut za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju na Univerzitetu “Sv. Kiril i Metodij” Skopje, Republika Makedonija
“Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” AD Beograd, Srbija
“Rudarsko-geološki fakultet” Beograd, Srbija
“Rudarsko-geološki naftni fakultet” Zagreb, Republika Hrvatska
“ENERKON d.o.o.”, preduzeće za projektovanje, građenje, trgovinu i usluge u energetici, industriji i tehnici zaštite okoliša Zagreb, Republika Hrvatska.
PIO “KERAMOPROJEKT” Trenčin Slovačka Republika.

Rudarski institut d.d. Tuzla i “HarbourDom Consulting GmbH” Cologne, Germany imaju potpisan Memorandum o razumijevanju i zajedničkom nastupanju na tržištu.

Nadzorni odbor rudarskog instituta d.d. tuzla

Konstituisanjem Rudarskog instituta kao dioničkog društva, izvršen je izbor prvog Nadzornog odbora od pet članova, 31. oktobra 2001. godine.

Nadzorni odbor je u proteklom periodu nekoliko puta transformisan mijenjanjem organizacionih formi, a ovu odgovornu dužnost je do sada obavljalo četrnaest članova. Danas ovaj organ u svom sastavu ima tri člana.

Osnovna djelatnost Nadzornog organa odvija se u skladu sa Statutom, a, u najširem smislu, svodi se na nadziranje ukupnog poslovanja Rudarskog instituta kao dioničkog društva, rada Uprave, zatim na pripreme Skupštine i podnošenje izvještaja ovom organu o poslovanju Dioničkog društva, na imenovanje uprave, raspodjelu dobiti, redovnu kontrolu blagajne i vršenje drugih ovlaštenja te preuzimanje odgovornosti predviđenih zakonom i Statutom. U dosadašnjoj praksi, Skupština je usvojila sve izvještaje Nadzornog odbora, što potvrđuje uspješnost njegovog rada.

U proteklom je razdoblju ostvarivana uspješna saradnja Nadzornog odbora sa Upravom, koja je, vodeći dobro osmišljenu poslovnu politiku, politiku dobrog domaćina, stvorila ambijent u kome se, uz adekvatno ostvarivanje uloge izvršnih direktora i uposlenika, kontinuirano unapređuje naučnoistraživačka uloga Rudarskog instituta i poboljšavaju finansijski rezultati u poslovanju, a ostvarivanjem dobiti omogućava da dioničari dobivaju dividendu.

Izvještaj nezavisnog revizora, 2018 – PDF LINK

Naši partneri