Loading...
Tim za geološka istraživanja2018-04-21T15:53:01+00:00

Naučno istraživački centar za geologiju i geotehniku

Reference tim za geološka istraživanja

Projekti

Naručilac

Godina

Izvještaj o uspostavi monitoringa podzemnih voda u podslivu rijeke Bosne, tijela   podzemnih voda: ”Sprečko polje” i ”Orašje-Domaljevac” Investitor: ”Agencija za vodno područje rijeke Save”, Sarajevo 2015
 Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji  i proračunu rezervi mrkog uglja na ležištu “Bila” Općine Travnik i Zenica  ZD Rudnik „Abid Lolić“ Bila 2015
 Projekat dopunskih hidrogeoloških istraživanja izvorišta „Domažić“ Općina Gradačac  Općina Graačac 2015
 Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji  i proračunu rezervi tehničkog građevinskog kamena krečnjaka u ležištu “Stupari” kod Kladnja  T.S.E. d.o.o. Stupari – Kladanj 2015
 Projekat miniranja na dovodnom tunelu “HE Dub”  Hidroinvest“ d.o.o. Rogatica 2015
 Projekat ventilacije radilišta na dovodnom tunelu „He-dub“  Hidroinvest“ d.o.o. Rogatica 2015
 Osnovni projekat detaljnih geoloških istraživanja kamene soli sjeverno od rijeke  Spreče na području općine Lukavac I-faza.  Investitor: ”SSL Sisecam soda” d.o.o. Lukavac 2015
 Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mrkog uglja u ležištu ”Bila”  općine Travnik i Zenica  JP ”Elektroprivreda BiH”, ZD RMU ”Abid Lolić”-Bila 2015
 Izvještaj o nadzoru nad izvođenjem geotehničkih istražnih radova na lokaciji bloka 7 u Termoelektrani Tuzla  JP ”Elektroprivreda BiH” 2015
 Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne vode na bunaru    “'BCC” u  Tuzli  ”City Centar” d.o.o. Tuzla 2015
 Idejni projekat, otvaranja, eksploatacije, pripreme i oplemenjivanja rude ceruzita u rudniku “Olovo” u Olovu  GEOMET D.O.O Olovo 2015
 Glavni rudarski projekat otvaranja i eksploatacije ležišta rude ceruzita kod Olova, jama “Očkalj”  GEOMET D.O.O Olovo 2015
 Dopunski rudarski projekat bušenja i opremanja usmjerenih istražno-eksploatacionih bušotina B-56, B-57, B-62, B-63, B-64, B-65, B-66, B-69 i B-96 na ležištu kamene soli “Tetima”  Rudnik soli Tuzla  d.d. Tuzla 2015
 Pojednostavljeni rudarski projekat kontrolno – sigurnosnih mjera u posteksploatacionom periodu ležišta kamene soli u Tuzli  Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla 2015
 Ekspertski izvještaj o mogućnosti uticaja crpljenja slane vode iz bunara B-1 “Mellain” na proces slijeganja terena u Tuzli  UNI Bristol d.o.o Tuzla 2015
 Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za eksploataciju podzemne vode na bunaru BBD-1 “betonara Doglodi” u Sarajevu  TBG BH d.o.o Kakanj, Podružnica Sarajevo – Doglodi. 2016
 Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne vode na bunaru BBD-1 “betonara Doglodi” u Sarajevu.  TBG BH d.o.o Kakanj, Podružnica Sarajevo – Doglodi. 2016
 Izvještaj o provođenju I-faze geoloških istraživanja kamene soli na području općine Lukavac  SISECAM SODA SSL Lukavac 2016
 Tehnički projekat istražne bušotine na kamenu so LS-1   SISECAM SODA SSL Lukavac 2016
 Tehnički projekat istražnih bušotina Dh-3 i Dh-5 na kamenu so na području općine Lukavac  SISECAM SODA SSL Lukavac 2016
 Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi krečnjaka na kamenolomu “Ribnica” kod Kaknja  Tvornica cementa Kakanj 2016
 Revizija “Osnovnog projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podinskog ugljenog sloja na području rudnika “mramor” u mramoru.”  ZD „Kreka“ Elektroprivrede 2016