Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Naučno-istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za rudarstvo i energetiku:

Tim za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina

 • Istraživanje i projektovanje tehničko-tehnoloških procesa i mjera zaštite na radu u podzemnoj eksploataciji
 • Inženjering i konsalting usluge u podzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina
 • Izrada studija, projekata, analiza, ekspertiza, programa i elaborata za ležišta uglja
 • Istraživanja uticaja podzemne eksploatacije na okoliš
 • Vlastita softverska rješenja digitalizacije ležišta mineralnih sirovina, topoloških površina i objekata sa trodimenzionlnim modeliranjem
 • Programski paket za geostatističko krigovanje i automasko generiranje izolinija intenziteta obrađivanih parametara
 • Proračun parametara miniranja u podzemnoj eksploataciji sa procjenom efekata na objekte na površini terena
 • Pod GNU licencom Program GEOBLOCK za modeliranje ležišta mineralnih sirovina, procjenu rezervi i projektovanje eksploatacije
 • Usavršavanje savremenih jamskih sistema, metoda i sredstava rada
 • Edukacija članova čete za spašavanje u jamama sa opasnim uslovima rada
 • Glavni rudarski projekti eksploatacije ležišta uglja, metala i soli
 • Istraživanje i ocjena gasonosnosti ležišta
 • Istraživanje veličine i oblika izluženih prostora u ležištima soli ultrazvučnim eholokatorom
 • Poluindustrijska i industrijska istraživanja mogućnosti primjene metoda eksploatacije
 • Monitoring poslovi eksploatacije ležišta

Rukovodilac tima

Emir Murselović, dipl.inž.rud.
(Rukovodilac stručnog tima za podzemnu eksploataciju)

Naši partneri