Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Kontaktirajte nas

Naučno-istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za rudarstvo i energetiku:

Tim za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina

Istraživanje i projektovanje tehničko-tehnoloških procesa i mjera zaštite na radu u podzemnoj eksploataciji

Inženjering i konsalting usluge u podzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina

Izrada studija, projekata, analiza, ekspertiza, programa i elaborata za ležišta uglja

Istraživanja uticaja podzemne eksploatacije na okoliš

Vlastita softverska rješenja digitalizacije ležišta mineralnih sirovina, topoloških površina i objekata sa trodimenzionlnim modeliranjem

Programski paket za geostatističko krigovanje i automasko generiranje izolinija intenziteta obrađivanih parametara

Proračun parametara miniranja u podzemnoj eksploataciji sa procjenom efekata na objekte na površini terena

Pod GNU licencom Program GEOBLOCK za modeliranje ležišta mineralnih sirovina, procjenu rezervi i projektovanje eksploatacije

Usavršavanje savremenih jamskih sistema, metoda i sredstava rada

Edukacija članova čete za spašavanje u jamama sa opasnim uslovima rada

Glavni rudarski projekti eksploatacije ležišta uglja, metala i soli

Istraživanje i ocjena gasonosnosti ležišta

Istraživanje veličine i oblika izluženih prostora u ležištima soli ultrazvučnim eholokatorom

Poluindustrijska i industrijska istraživanja mogućnosti primjene metoda eksploatacije

Monitoring poslovi eksploatacije ležišta

Rukovodilac tima

Emir Murselović, dipl.inž.rudarstva

+387 35 282 188

+387 61 649 678

+387 35 282 700

emir.murselovic@rudarskiinstituttuzla.ba

Naši partneri