Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Naučno-istraživački centar za geologiju i geotehniku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za geologiju i geotehniku:

Tim za ispitivanje građevinskih materijala i mehaniku stijena

 • Istraživanje pri izradi podzemnih objekata: tunela, mašinske hale, komore za skladištenje
 • Istraživanje pojave gorskih udara
 • Dimenzioniranje komora i međukomornih stubova
 • Dimenzioniranje podzemnih otvora (otvaranje, razrada i priprema jama, revira, otkopnih polja i otkopnih blokova
 • Izbora mašina za dobivanje i izradu podzemnih prostorija
 • Izbora SHP, stalne i privremene podgrade, načina podgrađivanja podzemnih prostorija
 • Ocjena uspješnosti rada otkopnih metoda (širokočelne, komorne otkopne metode i dr.)
 • Izbor mehanizacije za površinske kopove i kamenolome
 • Dimenzioniranje brana, baraža i dr.
 • Geomehanička ispitivanja za izgradnju ili sanaciju objekata
 • Utjecaj podzemne i površinske eksploatacije na stabilnost i oštećenje objekata zahvaćeni rudarskim radovima
 • Dimenzioniranje zaštitnih stubova pri podzemnoj eksploataciji
 • Terenska ispitivanja fizičko – mehaničkih karakteristika stijena
 • Laboratorijska ispitivanja fizičko – mehaničkih karakteristika stijena
 • Ispitivanje agregata, ispitivanje kamena, ispitivanje cementa, ispitivanje svježeg betona, ispitivanje očvrslog betona, ispitivanje betonskih prefabrikanata i ispitivanje opekarskih proizvoda
 • Ispitivanje raznih konstruktivnih elemenata i konstrukcija iz oblasti građevinarstva za svaki poseban slučaj
 • Procjena šteta na stambenim objektima nastale po bilo kojem osnovu
 • Obuka kadra za laboratorijska ispitivanja
 • Nadzor na izvođenju rudarskih, građevinskih i drugih radova
 • Kontrola proizvodnje betona i proizvodne sposobnosti fabrike betona
 • Izrada studija, projekata, elaborata, analiza, ekspertiza i izvještaja iz navedenih oblasti

Rukovodilac tima

Mr. sc. Bilal Hodžić, dipl.inž.gra.
(Ruk. satr. tima za građevinske materijala i konstrukcije)

Naši partneri