Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Kontaktirajte nas

Naučno-istraživački centar za geologiju i geotehniku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za geologiju i geotehniku:

Tim za ispitivanje građevinskih materijala i mehaniku stijena

 Istraživanje pri izradi podzemnih objekata: tunela, mašinske hale, komore za skladištenje

Istraživanje pojave gorskih udara

Dimenzioniranje komora i međukomornih stubova

Dimenzioniranje podzemnih otvora (otvaranje, razrada i priprema jama, revira, otkopnih polja i otkopnih blokova

Izbora mašina za dobivanje i izradu podzemnih prostorija

Izbora SHP, stalne i privremene podgrade, načina podgrađivanja podzemnih prostorija

Ocjena uspješnosti rada otkopnih metoda (širokočelne, komorne otkopne metode i dr.)

Izbor mehanizacije za površinske kopove i kamenolome

Dimenzioniranje brana, baraža i dr.

Geomehanička ispitivanja za izgradnju ili sanaciju objekata

Utjecaj podzemne i površinske eksploatacije na stabilnost i oštećenje objekata zahvaćeni rudarskim radovima

Dimenzioniranje zaštitnih stubova pri podzemnoj eksploataciji

Terenska ispitivanja fizičko – mehaničkih karakteristika stijena

Laboratorijska ispitivanja fizičko – mehaničkih karakteristika stijena

Ispitivanje agregata, ispitivanje kamena, ispitivanje cementa, ispitivanje svježeg betona, ispitivanje očvrslog betona, ispitivanje betonskih prefabrikanata i ispitivanje opekarskih proizvoda

Ispitivanje raznih konstruktivnih elemenata i konstrukcija iz oblasti građevinarstva za svaki poseban slučaj

Procjena šteta na stambenim objektima nastale po bilo kojem osnovu

Obuka kadra za laboratorijska ispitivanja

Nadzor na izvođenju rudarskih, građevinskih i drugih radova

Kontrola proizvodnje betona i proizvodne sposobnosti fabrike betona

Izrada studija, projekata, elaborata, analiza, ekspertiza i izvještaja iz navedenih oblasti

Rukovodilac tima

Mr.sc. Bilal Hodžić, dipl.inž.građ.

+387 35 321 800

+ 387 61 673 277

+387 35 282 700

bilal.hodzic@rudarskiinstituttuzla.ba

Naši partneri