Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Kontaktirajte nas

Naučno-istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za rudarstvo i energetiku:

Tim za građevinarstvo, elektrotehniku, pripremu mineralnih sirovina, mašinstvo i geodeziju

Građevinarstvo

Tehnički projekti građevinske profilaktike stambenih objekata neposredno uz kamenolome i Rudnike (nulto stanje)

Procjena šteta na stambenim objektima u zoni uticaja Rudnika ili kamenoloma

Sanacija klizišta

Površinska odvodnja, izmještanje i regulisanje potoka, obodni kanali

Projektovanje stambenih i industrijskih objekata

Tehnički projekti postrojenja za drobljenje i separaciju kamena

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem svih radova u građevinarstvu

Elektrotehnika

Projektovanje površinskih kopova i kamenoloma sa diskontinuiranom i kontinuiranom tehnologijom – Elektroinstalacije

Projektovanje u jamama (metanskim i nemetanskim) – Elektroinstalacije

Izrada glavnih projekata iz oblasti građevinarstva – Elektroinstalacije

Revidovanje studija i projekata iz oblasti rudarstva, kao i revidovanje projekata iz oblasti građevinarstva

Vođenje inžinjering poslova iz oblasti energetike u rudarstvu kao i u građevinarstvu

Projektovanje transformatorskih stanica 10 (20)/04 kV (blindiranih i stubnih), kao i dalekovoda 10 (20) kV

Davanje stručnih ocjena za glavne projekte sa aspekta zaštite od požara i zaštite na radu

Mašinstvo

 Projektovanje kompleksne mehanizacije u kontinuiranom, diskontinuiranom i kombinovanom načinu dobijanja sirovine

Transport sirovine: željeznički, gumenom trakom i kamionski

Projektovanje industrijskih objekata: radionice za održavanje mehanizacije, kotlovnice, pumpne stanice, kompresorske stanice

Projektovanje postrojenja za drobljenje i separaciju kamena

Vođenje inžinjering poslova, revidovanje studija i projekata iz oblasti mašinstva

Davanje stručnih ocjena za glavne projekte sa aspekta zaštite od požara i zaštite na radu

Studije izgradnje termo-energetskih objekata

 Ekspertiza optimalnog izbora i korištenja opreme za površinske kopove

Projektantski nadzor i kompletan inžinjering za izvođenje radova u sklopu površinske eksploatacije

Inžinjering usluge u procesu bušenja i miniranja, određivanje seizmičkih efekata miniranja i uticaj miniranja na okoliš

Izrada studija i elaborata uticaja na okoliš uzrokovanih površinskom eksploatacijom

Tehničko-biološki projekti rekultivacije i prostornog uređenja

Geodezija

 Osnovni geodetski radovi (poslovi opažanja i računanja geodetskih mreža) i snimanje izvedenih radova za koncesije

Izrada situacionih podloga za sve vrste projektovanja

Sva mjerenja u rudarstvu, naročito na kontroli slijeganja terena usljed eksploatacije

Poslovi iz oblasti inž. geodezije-trasiranje, komunikacija, regulacija vodotoka, kontrola stabilnosti objekata i dr.

Priprema mineralnih sirovina

 Tehnologija pripreme uglja, laboratorijski i poluindustrijski opiti

Primarno drobljenje, klasiranje, unutrašnji transport, bunkerisanje pojedinih asortimana, otprema jalovine, utovar i otprema sirovine

Projektovanje klasirnica, pretovarnih rampi, suho odsijavanje, izmjene tehnologije teške tekućine na sistem mašina taložnica, pročišćavanje tehnoloških voda

Rukovodilac tima

Mr.sc. Sead Zećo, dipl.inž.rud.mašinstva

+387 35 282 428

+387 61 101 341

+387 35 282 700

sead.zeco@rudarskiinstituttuzla.ba

Naši partneri