Naučno istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Reference tim za mašinstvo u industriji

Projekti

Naručilac

Godina

Sistem prskanja deponije šljake i pepela za drugu, treću i četvrtu fazu razvoja deponije “Turbići”, TE Kakanj JP EP BiH, TE “Kakanj”
Kakanj
2015
 Idejni i glavni projekt hladnjaka vode u Sisecam Lukavac  SISECAM LUKAVAC 2014
 Idejni i glavni projekti Novi tehnički magacin  SISECAM LUKAVAC 2014
 Projekt odvoda pepela ispod koševa prvog polja EF bloka 5 hidrauličkim putem u bazen bager stanice blokova 5 i 6 u TE Tuzla  JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla
2014
 Idejni i glavni projekt hladnjaka vode u Sisecam Lukavac  Sisecam Lukavac 2014
 Projekt izvedenog stanja instalacije ekstra lakog lož ulja bloka 6 u TE- Tuzla”  JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla
2014
 Projekt sanacije spremnika instalacije ekstra lakog lož ulja bloka 6 u TE “Tuzla”  JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla
2014
 Glavni projekt pumpne stanica LUEL za blok 6 u TE Tuzla  JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla
2014
 Idejni i glavni projekt instalacije tečnih goriva u TE Tuzla  JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla
2014
 Idejni projekt Mikro HE Jurkići u Rudniku soli Tuzla  Rudnik soli Tuzla
Tuzla
2014
 Investiciono-tehnička i okolinska dokumentacija za Tvornicu cementa Banovići  RMU “Banovići”
Banovići
2014
 Tehnički projеkаt pontona sa pumpnim agregatima i pripadajućom opremom u vodosabirniku VS-C2 polja “C” površinskog kopa “Gračanica” Gacko  ZP RiTE „Gacko“
Gacko
2014
 Glavni projekat Hale za remont mehaniziranog kompleksa RMU “Banovići”  RMU “Banovići”
Banovići
2013
 Projekt izvedenog stanja instalacije exstra lakog lož ulja bloka 6 u TE- Tuzla”  JP EP BiH, TE “Tuzla” Tuzla 2013
 Glavni projеkаt uređenja prostora i građevinskih objekata industrijskog kruga Polja C PK “Gračanica” – Gacko  ZP RiTE „Gacko“
Gacko
2012
 Tehničko rješenje uspostavljanja normalne funkcije tračnih transportera za otkrivku na PK Bard i PK Mirash  ECOTRADE
Prishtina, Kosovo
2012
 Idejni projekt Bloka 1 TE “Banovići” Otprema produkata sagorijevanja  IBE d.d. Ljubljana, R. Slovenija 2012
 Idejni projekt Bloka 1 TE “Banovići” Doprema uglja  IBE d.d. Ljubljana, R. Slovenija 2012
 Idejni projekt optimalnog transporta, istovara i odlaganja produkata sagorijevanja zamjenskog bloka 7 u TE „Tuzla“ u sklopu sanacije rudarskih kopova rudnika „Kreka“ i „ Đurđevik“  JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla
2011
 Glavni rudarski projekt klasiranja uglja na PK „Gračanica“ Gacko  ZP RiTE „Gacko“ Gacko 2011
Revizije Naručilac Godina
 Revizija glavnog projekta Deponije pepela TE “Gacko” na unutrašnjem odlagalištu PK “Gračanica” deponija pepela–kaseta br. III, Knjige 1 i 3  ZP RiTE „Gacko“
Gacko
2013
 Revizija glavnih projekata Zamjene sistema za odlaganje uglja u TE “Tuzla” u Tuzli
Tehnološki, građevinski, mašinski, elektro i željeznički dio
 JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla
2012
 Revizija Glavnog projekta izgradnje silosa za pepeo u TE “Tuzla” u Tuzli
Mašinsko-tehnološki, građevinski, i elektro dio
 JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla
2011
 Revizija glavnih projekata TE Tuzla – Zatvoreni ciklus i tretman otpadnih voda
Tehnološki, građevinski, mašinski i elektro dio
 JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla
2011
Stručni nadzor Naručilac Godina
 Stručni nadzor izgradnje Zatvorenog ciklusa i tretmana otpadnih voda
Građevinski, mašinski i elektro dio
 JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla
2014
 Stručni nadzor izgradnje silosa za pepeo u TE “Tuzla” u Tuzli
Mašinsko-tehnološki, građevinski, i elektro dio
 JP EP BiH, TE “Tuzla”
Tuzla
2014
 Stručni nadzor izgradnje krečne peći br. 5, u SSL Lukavac, Rudarski Institut Tuzla  SISECAM LUKAVAC 2013