Naučno istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Reference tim za mašinstvo u industriji

ProjektiNaručilacGodina
Sistem prskanja deponije šljake i pepela za drugu, treću i četvrtu fazu razvoja deponije “Turbići”, TE KakanjJP EP BiH, TE “Kakanj”,Kakanj2015
Idejni i glavni projekt hladnjaka vode u Sisecam Lukavac SISECAM LUKAVAC2014
Idejni i glavni projekti Novi tehnički magacin SISECAM LUKAVAC2014
Projekt odvoda pepela ispod koševa prvog polja EF bloka 5 hidrauličkim putem u bazen bager stanice blokova 5 i 6 u TE Tuzla JP EP BiH, TE “Tuzla”, Tuzla2014
Idejni i glavni projekt hladnjaka vode u Sisecam Lukavac Sisecam Lukavac2014
Projekt izvedenog stanja instalacije ekstra lakog lož ulja bloka 6 u TE- Tuzla” JP EP BiH, TE “Tuzla”, Tuzla2014
Projekt sanacije spremnika instalacije ekstra lakog lož ulja bloka 6 u TE “Tuzla” JP EP BiH, TE “Tuzla”, Tuzla2014
Glavni projekt pumpne stanica LUEL za blok 6 u TE Tuzla JP EP BiH, TE “Tuzla”, Tuzla2014
Idejni i glavni projekt instalacije tečnih goriva u TE Tuzla JP EP BiH, TE “Tuzla”,Tuzla2014
Idejni projekt Mikro HE Jurkići u Rudniku soli Tuzla Rudnik soli Tuzla, Tuzla2014
Investiciono-tehnička i okolinska dokumentacija za Tvornicu cementa Banovići RMU “Banovići”, Banovići2014
Tehnički projеkаt pontona sa pumpnim agregatima i pripadajućom opremom u vodosabirniku VS-C2 polja “C” površinskog kopa “Gračanica” Gacko ZP RiTE „Gacko“,Gacko2014
Glavni projekat Hale za remont mehaniziranog kompleksa RMU “Banovići” RMU “Banovići”, Banovići2013
Projekt izvedenog stanja instalacije exstra lakog lož ulja bloka 6 u TE- Tuzla” JP EP BiH, TE “Tuzla” Tuzla2013
Glavni projеkаt uređenja prostora i građevinskih objekata industrijskog kruga Polja C PK “Gračanica” – Gacko ZP RiTE „Gacko“,Gacko2012
Tehničko rješenje uspostavljanja normalne funkcije tračnih transportera za otkrivku na PK Bard i PK Mirash ECOTRADE,Prishtina, Kosovo2012
Idejni projekt Bloka 1 TE “Banovići” Otprema produkata sagorijevanja IBE d.d. Ljubljana, R. Slovenija2012
Idejni projekt Bloka 1 TE “Banovići” Doprema uglja IBE d.d. Ljubljana, R. Slovenija2012
Idejni projekt optimalnog transporta, istovara i odlaganja produkata sagorijevanja zamjenskog bloka 7 u TE „Tuzla“ u sklopu sanacije rudarskih kopova rudnika „Kreka“ i „ Đurđevik“ JP EP BiH, TE “Tuzla”, Tuzla2011
Glavni rudarski projekt klasiranja uglja na PK „Gračanica“ Gacko ZP RiTE „Gacko“ Gacko2011
RevizijeNaručilacGodina
Revizija glavnog projekta Deponije pepela TE “Gacko” na unutrašnjem odlagalištu PK “Gračanica” deponija pepela–kaseta br. III, Knjige 1 i 3 ZP RiTE „Gacko“, Gacko2013
Revizija glavnih projekata Zamjene sistema za odlaganje uglja u TE “Tuzla” u Tuzli JP EP BiH, TE “Tuzla”2012
Tehnološki, građevinski mašinski, elektro i željeznički dioTuzla
Revizija Glavnog projekta izgradnje silosa za pepeo u TE “Tuzla” u Tuzli
Mašinsko-tehnološki, građevinski, i elektro dio
 JP EP BiH, TE “Tuzla”, Tuzla2011
Revizija glavnih projekata TE Tuzla – Zatvoreni ciklus i tretman otpadnih voda
Tehnološki, građevinski, mašinski i elektro dio
 JP EP BiH, TE “Tuzla”,Tuzla2011
Stručni nadzorNaručilacGodina
Stručni nadzor izgradnje Zatvorenog ciklusa i tretmana otpadnih voda
Građevinski, mašinski i elektro dio
 JP EP BiH, TE “Tuzla”, Tuzla2014
Stručni nadzor izgradnje silosa za pepeo u TE “Tuzla” u Tuzli
Mašinsko-tehnološki, građevinski, i elektro dio
 JP EP BiH, TE “Tuzla”, Tuzla2014
Stručni nadzor izgradnje krečne peći br. 5, u SSL Lukavac, Rudarski Institut Tuzla SISECAM LUKAVAC2013