Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Naučno-istraživački centar za geologiju i geotehniku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za geologiju i geotehniku:

Tim za geomehaniku

Tim za geomehaniku se sastoji od eksperata geološke, građevinske i rudarske struke i laboranata koji gaje više od 50 godina dugu tradiciju geomehničkih istraživanja i ispitivanja. Geotehnička istraživanja na terenu (bušenje, geofizička ispitivanja, specijalna in situ ispitivanja), iskusan i stručan naučni kadar, vlastita laboratorija za najkompleksnija ispitivanja u geomehanici, geotehnici, građevinarstvu i rudarstvu, savremeni softveri, oprema za in situ ispitivanja, i licence za čitavo područje BiH, omogućili su nam rad na velikom broju najznačajnijih geotehničkih projekata u našoj zemlji.

Djelatnosti

  • Geotehnička istraživanja na terenu (bušenje, geofizička ispitivanja, specijalna in situ ispitivanja)
  • Geotehnička laboratorijska ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava tla i stijena prema ISMR, BAS i JUS standardima
  • Projektovanje – Izrada misija geotehničkog inženjerstva, studija, programa, elaborata i geotehničkih projekata za objekte niskogradnje (saobraćajnice, vodovode), objekte visokogradnje (stambene objekte), klizišta, energetske objekte (hidrocentrale, termoelektrane, vjetroelektrane) sve vrste industrijskih objekata, deponije
  • Pračenje i nadzor nad izvođenjem geotehničkih radova za saobraćajnice, nasipe, brane, tunele i temeljenje
  • Revizije svih vrsta misija geotehničkog inženjerstva
  • Geomehanička istraživanja za potrebe podzemnih rudnika, dimenzionisanje komora, međukomornih stubova, razradu i pripremu jama, revira, otkopnih polja i otkopnih blokova
  • Geomehanička istraživanja za potrebe površinskih kopova, analize stabilnosti radnih i završnih kosina, otpora kopanju, deformacioni parametri kod miniranja, stabilnost jalovišta
  • Vještačenja iz oblasti geologije, geotehnike i rudarskih šteta

Rukovodilac tima

Mr. sc. Jasmin Isabegović, ma-dipl.inž.geo.
(Rukovodilac tima za geomehaniku)

Naši partneri