Trebate elaborat, studiju utjecaja na okoliš, plan aktivnosti, uvjerenje o ispunjavanju uslova s aspekta zaštite na radu, obuku zaposlenika ili pak trebate uraditi neka ispitivanja materijala, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Naučno-istraživački centar za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija

Tim za zaštitu, zavarivanje, defektoskopiju i koroziju

 • Ispitivanje materijala bez razaranja:
  1. prodiruće tećnosti-penetranti
  2. vrtložne struje
  3. radiografija i gamagrafija
  4. magnetna metoda
  5. ultrazvučna metoda
 • Antikorozivna zaštita
 • Atestiranje zavarivača
 • Nadzor nad izvođenjem radova svih mašinskih konstrukcija
 • Ispitivanje i provjera posuda pod pritiskom i ostalim oruđima za rad i uređajima
 • Izrada i ovjera tehnologije zavarivanja
 • Izrada i ovjera tehnologije antikorozivne zaštite
 • Kontrola hidroizolacije na neprobojnost
 • Kontrola i nadzor nad izvođenjem antikorozivne zaštite
 • Vođenje inženjering poslova iz oblasti zavarivanja, defektoskopije i antikorozije
 • Pregled i ispitivanje svih vrsta dizalica i liftova, i izdavanje odgovarajućih isprava (certifikata)
 • Pregled i ispitivanje oruđa za rad i uređaja sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara i izdavanje odgovarajućih isprava
 • Obuka dizaličara i izdavanje odgovarajućih isprava (uvjerenja)

Kontakt osoba

Dr. sc. Jasmina Isabegović, dipl.inž. rud.
(v.d. Direktor NIC-a za za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija)

Naši partneri