Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Kontaktirajte nas

Rudarski institut d.d. Tuzla ima slijedeće laboratorije:

 Laboratorija za zaštitu, geofiziku i defektoskopiju

Laboratorija za ispitivanje mašinskih materijala i konstrukcija

Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

Laboratorija za ventilaciju

Laboratorija za geomehaniku

Laboratorija za ispitivanje eksplozivnih materija

Laboratorija za ispitivanje nivoa okolinske buke

Naši partneri