Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Rudarski institut d.d. Tuzla – Ispitne laboratorije

Ispitne laboratorije instituta predstavljaju samostalnu organizacionu jedinicu (entitet) koje se nalaze u sastavu Rudarskog instituta d.d. Tuzla. Sudskom registracijom djelatnosti Rudarskog instituta d.d. Tuzla obuhvaćena je i djelatnost laboratorijskih aktivnosti (Općinski sud u Tuzli br.032-0-Reg-11-001321). Laboratorijske aktivnosti se obavljaju unutar stalnih objekata laboratorije (ul. Rudarska 72, 75000 Tuzla) i na terenu odnosno na lokaciji koju zahtjeva korisnik usluga.

Ispitne laboratorije Rudarskog instituta d.d. Tuzla su akreditirane prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 (certifikat o akreditaciji LI-47-01) za širok spektar usluga ispitivanja i uzorkovanja iz područja ispitivanja u građevinarstvu (kamen i agregat, beton, opeka, geomehanička ispitivanja..), mehaničkih ispitivanja, mjerenja nivoa okolinske buke. Detalji o području akreditacije su dati u dodatku akreditacije, koji se njegov sastavni dio. Svi ispitni laboratoriji opremljeni su potrebnom opremom za laboratorijska i terenska ispitivanja.

Stručno osoblje ispitnih laboratorija kroz laboratorijska i terenska ispitivanja svakodnevno stiče povjerenje kupaca zadovoljavajući kriterije ispitnih normi (standarda) i ispunjavanjem primjenjivih zakona i propisa.

Sve svoje aktivnosti ispitne laboratorije Rudarskog instituta d.d. Tuzla provode na principima nepristrasnosti, objektivnosti i povjerljivosti (informacije dobivene od kupca ili nastale tokom izvođenja laboratorijskih aktivnosti se smatraju povjerljivim).

Rudarski institut d.d. Tuzla u svom sastavu ima slijedeće ispitne laboratorije:

 • Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija
 • Laboratorija za geomehaniku
 • Laboratorija za mehanička ispitivanja materijala i čeličnih konstrukcija
 • Laboratorija za geofizičko-seizmološka ispitivanja i ispitivanja komfora radne sredine (ispitivanje nivoa okolinske buke)
 • Laboratorija za ispitivanje materijala i čeličnih konstrukcija bez razaranja.

Prilozi:

 • Certifikat o akreditaciji br. LI-47-01, PDF LINK.
 • Dodatak o području akreditacije, PDF LINK.
 • Obrazac za ocjenjivanje (kao i mogući prigovori) od strane kupca, PDF LINK.
 • Izjava nepristrasnost / povjerljivost, PDF LINK.
 • IL-PR-7.9-01 Rješavanje prigovora izdanje 5, PDF LINK.
 • IL-PK-8.2-01 Poslovnik izdanje 16, PDF LINK.
 • Pravila odlučivanja za laboratoriju za mjerenje nivoa okolinske buke PDF LINK i laboratoriju za mehanička ispitivanja materijala i konstrukcija PDF LINK

Naši partneri