Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Naučno-istraživački centar za geologiju i geotehniku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za geologiju i geotehniku:

Tim za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

U sklopu tima je i Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija koja je  akreditovana od strane BATA-e po satandardu BAS EN ISO 17025:2006 za ispitivanje agregata i betona

Tim za građevinske materijale i konstrukcije  (Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija) bavi se sljedećim:

 • Laboratorijska ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika stijena
 • Ispitivanje fizičko-mehaničkih karakteristika frakcija agregata za spravljanje betona i asfalta, ispitivanje kamena (iz masiva i  istražnih bušotina), ispitivanje cementa, ispitivanje svježeg i očvrslog betona,
 • Ispitivanje gotovih betonskih gotovih elemenata –prefebrikata (betonski blokovi, ivičnaci, kanalizacione cijevi, opločnjaci, betonski gabioni, šahtovi i sl.)
 • Ispitivanje armiranobetonskih centrifugalnih stubova za niskonaponsku mrežu
 • Praćenje proizvodnje betona na fabrikama betona
 • Izrada receptura za spravljanje  svih vrsta betona
 • Ispitivanje betona na dejstvo mraza, ispitivanje betona na dejstvo mraza i soli, ispitivanje vodonepropustljivosti betona
 • Ispitivanje aditiva za beton
 • Ispitivanje gotovih praškastih proizvoda (maltera, ljepila za vanjsku i unutarnju keramiku, ljepila za stiropor, fasade i sl.)
 • Ispitivanje gotovih betonskih i armirano betonskih konstrukcija probnim opterećenjem
 • Naknadno utvrđivanje ugrađenog betona u konstrukciju objekta (uzimanje kernova i metoda sklerometrom)
 • Procjena šteta na stambenim objektima nastalih po bilo kom osnovu
 • Nadzor nad izvođenjem građevinskih i drugih objekata (stambnih objekata, puteva, hidrotehničkih objekata, nasipa i sl.)
 • Izrada studija, projekata, elaborata, izvještaja, ekspertiza iz navedenih oblasti
 • Obuka kadra za laboratorijska ispitivanja

Rukovodilac tima

Mr. sc. Bilal Hodžić, dipl.inž.gra.
(Ruk. satr. tima za građevinske materijala i konstrukcije)

Naši partneri