Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Kontaktirajte nas

Naučno-istraživački centar za geologiju i geotehniku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za geologiju i geotehniku:

Tim za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

U sklopu tima je i Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija koja je  akreditovana od strane BATA-e po satandardu BAS EN ISO 17025:2006 za ispitivanje agregata i betona

Tim za građevinske materijale i konstrukcije  (Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija) bavi se sljedećim:

 Laboratorijska ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika stijena

Ispitivanje fizičko-mehaničkih karakteristika frakcija agregata za spravljanje betona i asfalta, ispitivanje kamena (iz masiva i  istražnih bušotina), ispitivanje cementa, ispitivanje svježeg i očvrslog betona,

Ispitivanje gotovih betonskih gotovih elemenata –prefebrikata (betonski blokovi, ivičnaci, kanalizacione cijevi, opločnjaci, betonski gabioni, šahtovi i sl.)

Ispitivanje armiranobetonskih centrifugalnih stubova za niskonaponsku mrežu

Praćenje proizvodnje betona na fabrikama betona

Izrada receptura za spravljanje  svih vrsta betona

Ispitivanje betona na dejstvo mraza, ispitivanje betona na dejstvo mraza i soli, ispitivanje vodonepropustljivosti betona

 Ispitivanje aditiva za beton

Ispitivanje gotovih praškastih proizvoda (maltera, ljepila za vanjsku i unutarnju keramiku, ljepila za stiropor, fasade i sl.)

Ispitivanje gotovih betonskih i armirano betonskih konstrukcija probnim opterećenjem

Naknadno utvrđivanje ugrađenog betona u konstrukciju objekta (uzimanje kernova i metoda sklerometrom)

Procjena šteta na stambenim objektima nastalih po bilo kom osnovu

Nadzor nad izvođenjem građevinskih i drugih objekata (stambnih objekata, puteva, hidrotehničkih objekata, nasipa i sl.)

Izrada studija, projekata, elaborata, izvještaja, ekspertiza iz navedenih oblasti

Obuka kadra za laboratorijska ispitivanja

Rukovodilac tima

Mr.sc. Bilal Hodžić, dipl.inž.građ.

+387 35 321 800

+ 387 61 673-277

+387 35 282 700

bilal.hodzic@rudarskiinstituttuzla.ba

Naši partneri