Naučno istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Reference tim za građevinarstvo, elektrotehniku, PMS, mašinstvo i geodeziju

Opis poslaNaručilacGodina
Tehnički projekat servisa za održavanje rudarske mehanizacije na PK „Bogutovo selo“ UgljevikZP „R i TE Ugljevik“ a.d. Ugljevik2010
Uprošćeni rudarski projekat rekonstrukcije i modernizacije postrojenja za suho klasiranje uglja na PK „Bogutovo selo“ UgljevikZP „R i TE Ugljevik“ a.d. Ugljevik2010
Dugoročni plan i program razvoja Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi u periodu 2010-2025 godineRMU „Breza“ u Brezi2010
Studija izvodljivosti izgradnje tvornice cementa u ĐurđevikuRMU „Đurđevik“d.o.o u Đurđeviku2010
Studija ekonomske opravdanosti izgradnje rudnika i TE „Bugojno“ sa rekonstrukcijom rudnika „Gračanica“JP Elektroprivreda BiH, Sarajevo2010
Studijski separat „Energetika“ za potrebe izrade prostornog plana Općine Tula za period 2006.-2026. godinaOpćina Tuzla2010
Projektna dokumentacija tračnog transportera od drobilice do segmentnog sita u okviru Separacije uglja u industrijskom kruguEFT-RiTE Stanari d.o.o Stanari2010
DRP PK Gračanica Gacko do kraja eksploatacije-tehnički projekat produženja regulisanja korita rijeke GračanicaZP “R i TE Gacko” a.d. Gacko2010
Studija o utjecaju na okoliš bloka 7 u TE TuzlaJP Elektroprivreda BiH,Sarajevo2009
GRP nastavka eksploatacije ukrasnog kamena na PK -kamenolomu „Staro Heldovište“ JablanicaGranitmont d.d Jablanica2009
GRP klasiranja uglja na PK Gračanica GackoZP “R i TE Gacko” a.d. Gacko2009
Studija uticaja na okoliš za eksploataciju gipsa na lokalitetu Orašac-Kulen Vakuf općina BihaćLafarge Adria gips d.o.o.2009
Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Kakanj iz rudnika mrkog uglja “Kakanj”, “Breza” i “Zenica” -Rezerve i kvalitet uglja u ležištu-IBE Slovenija2009
Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Kakanj iz rudnika mrkog uglja “Kakanj”, “Breza” i “Zenica” -Dinamika i kvalitet –IBE Slovenija2009
Potrebna investiciona ulaganja u Rudnike “Kakanj”, “Breza” i “Zenica”za ostvarivanje planiranih kapaciteta uglja za nove energetske objekte u TE KakanjIBE Slovenija2009
DRP – Tehnički projekat- Kombinovanog transporta uglja i rekonstrukcije primarnog drobiličnog postrojenja na P.K. Bogutovo selo (rud.-maš. dio)ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik2009
Modernizacija sistema za deponovanje uglja TE TuzlaJP Elektroprivreda BiH,Sarajevo Podružnica TE “Tuzla” u Tuzli2009
Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Tuzla (blok 7) sa PK Šikulje i Dubrave -Rezerve i kvalitet uglja u ležištu-ESOTECH Slovenija2009
Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Tuzla (blok 7) sa PK Šikulje i Dubrave -Dinamika i kvalitet –ESOTECH Slovenija2009
Idejni projekat sa investicionim programom transporta uglja sa PK Dubrave i Šikulje do TE TuzlaESOTECH Slovenija2009
Potrebna investiciona ulaganja u PK Dubrave i Šikulje za ostvarivanje potrebnih kapaciteta uglja za nove energetske objekte u TE TuzlaESOTECH Slovenija2009
Elaborat o geomehaničkim istraživanjima za TE-TO „Tuzla VI“ blok 7 (inovirani podaci)ESOTECH Slovenija2009
Studija o ekonomskoj opravdanosti pokretanja proizvodnje i prerade magnezita u rudnicima nemetala „Kladanj“ u KladnjuRudnici nemetala „Kladanj“ d.o.o u Kladnju2009
Elaborat o rezultatima praćenja parametara probnog rada 60m KMŠČ za dokazivanje proizvodnog kapaciteta po ugovoru u prvom otkopnom pojasu jame Glavni sloj revira „Mramor“ u Rudniku „Mramor“ u MramoruRudnici „Kreka“ d.o.o u Tuzli2009
Analiza tehničko-tehnološkog i ekonomsko-finansijskog stanja u Rudniku «Đurđevik» sa prijedlogom mjera i aktivnosti za njihovo rješenje u periodu 2009.-2011. godine, i plan poslovanja 2009.-2011. godineRMU „Đurđevik“d.o.o u Đurđeviku2009
Studija uticaja na okoliš za eksploataciju gipsa na lokalitetu Orašac-Kulen Vakuf općina BihaćLafarge Adria gips d.o.o. Bihać2009
Elaborat digitalnog modela terena i struktura ugljenog sloja lokaliteta Breštica i područja PK Čubrić metodom digitalizacije postojećih analognih planovaRMU Banovići d.d. Banovići2008
Predfizibiliti studija izgradnje TE BanovićiRMU Banovići d.d. Banovići2008
Elaborat analiza rada hidrauličnog bagera kašikara RH130E i i ispitivanje geomehaničkih karakteriatika radne sredine u cilju verifikacije potrebne radne snage , sile prodiranja i kidanjaRMU Banovići d.d. Banovići2008
Studija o uticaju podzemnih rudarskih radova na eksploatacionom području Rudnika “Podzemna eksploatacija” RMU Banovići na površinu terena i okolne objekte u zoni eksploatacionog poljaRMU Banovići d.d. Banovići2008
Izrada projekta „Uređenje i proširenje deponije šljake i pepela“ za potrebe TE Kakanj -Rekultivacija i konzervacija deponije po fazamaJP Elektroprivreda BiH,Sarajevo Podružnica TE “Kakanj” u Kaknju2008
Studija iznalaženja optimalnih tehničkih rješenja za odabir otkopne metode i opreme za mehanizovano otkopavanje širokim čelom u glavnom i podinskom ugljenom sloju u otkopnim poljima III horizonta jame „Sretno“ RMU Breza u BreziRMU „Breza“ u Brezi2008
Izrada digitalnog modela terena i strukture ugljenog sloja P.K. Turija i P.K. Grivice metodom digitalizacije sa postojećih analognih planovaRMU “Banovići”2008
Dopunski rudarski projekat prve etape razvoja PK “Turija” RMU BanovićiRMU “Banovići”2008
Dopunski rudarski projekat nastavka eksploatacije dolomita sa kote utovarnog platoa 585 m na kotu 570 m na PK kamenolomu “Hadžići” U HadžićimaHidrogradnja Sarajevo2008
Studija energetskog sektora u BiHJP EP BiH, JP EP HZHB, EP RS2008
Studija o uticaju na okoliš zbog prestanka eksploatacije kompleksa HAK II koji se uklanjaProjectAustro Tuzla2008
Elaborat sanacije tla – dekontaminacija tlaProjectAustro Tuzla2008
Elaborat održivosti usvojenih smjernica po pitanju uvođenja kombinovane tehnologije na P.K. Turija RMU BanovićiRMU “Banovići”2007
Dopunski rudarski projekat rekonstrukcije PK «Vrtlište» RMU KakanjRMU “Kakanj”2006
Elaborat o geomehaničkoj analizi stabilnosti nožice odlagališta “Bijele Vode” sa mogućnosšću odlaganja jalovine na višim etažama, pogon PK “Vrtilište” RMU “Kakanj”RMU “Kakanj”2006
Studija izvodljivosti oživljavanja proizvodnje rudnika “Kamengrad” Sanski Most u svrhu proizvodnje briketa, sa planiranom proizvodnjom od 300.000 t/god rovnog uglja i biznis planom rudnikaRMU Kamengrad Sanski Most2006
Dopunski rudarski projekat sanacije klizišta na PK “Šikulje” u LukavcuRudnik “Kreka” Tuzla2006
Studija izvodljivosti projekta izgradnje TE “Bugojno” sa rekonstrukcijom RU “Gračanica”Vlada Srednje-bosanskog kantona2006
Program obuke i rada čete za spašavanje rudnika te upoznavanje članova čete sa uputstvima o radu članova čete za spašavanje rudnika “Trepča”UNMIK administracija Kosovo2005
Studija energetike kao podloga za izradu prostornog uređenja Tuzlanskog kantona (I i II faza)Vlada Tuzlanskog kantona2003