Naučno istraživački centar za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija

Ispitivanje materijala i konstrukcija

Investitor / InvestorNaziv projekta / ProjectGodina / Year
Elin Motors Bosnia d.o.o. ŽivinicePeriodični pregled i ispitivanje ovjesno-nosivih sredstava za dizanje tereta2020
JP “SPREČA” d.d. TuzlaPregled i ispitivanje stanja cjevovoda za transport industrijske vode ultrazvučnom i tenziometrijskom metodom2019
“SRMA” d.o.o. GračanicaLaboratorijsko ispitivanje čeličnog poklopca za kablovske šahtove, nosivosti NN 150 kN i nn 250 kN / Laboratory testing of a cable manhole steel cover, capacity 150 kN and 250 kN2019
RUDNICI MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ d.d. BanovićiLaboratorijsko ispitivanje nepropusnosti, pritiska otvaranja i zatvaranja ventila za ograničavanje pritiska upravljano nepovratnih ventilskih blokova pri radnom pritisku samohodne hidraulične podgrade tip Tagor 17/35POZ i Tagor 17/35 POZ/CH1/S - laboratorijsko ispitivanje statičkog preopterećenja hidrauličnih stupaca i cilindara2019
JP EP BiH d.d. – SARAJEVO
ZD Rudnici «Kreka» doo - Tuzla
Rudnik Šikulje - Lukavac
Periodični pregled i ispitivanje oruđa za rad2019
JP EP BiH d.d.- Sarajevo
Z.D.Rudnici „ KREKA „ d.o.o. Tuzla
Pogon: Rudnik Mramor
Laboratorijsko ispitivanje uzorka monolita i vulkaniziranog spoja transportne trake EP-1000/4-K-4/2-1000/12 ,transportera, T1-m2019
RUDNIK SOLI "TUZLA" D.D. TuzlaIspitivanje čeličnog užeta magnetno indukcionom metodom bez razaranja ugrađenog na mobilno postrojenje za remont bušotina UPB-60 a „KRAZ“/ Magnetic non-destructive testing of steel wire rope installed on mobile facility for repair of boreholes UPB-60 "KRAZ"2019
RUDNICI MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ d.d. BanovićiLaboratorijsko ispitivanje uzoraka monolita i uporednog spoja transportne trake EP 2000/4K / Laboratory testing of samples of the conveyor belt EP 2000 / 4K (monolith and splice)2019
VULKAN GUME D.O.O., Toplički partizanski odred BB, Niš, SrbijaLaboratorijsko ispitivanje uzoraka monolita i uporednog spoja transportne trake EP-2000/4- K -4/2- 800/162019
JP ElektroprivredaBiH d.d. Sarajevo
ZD RMU „ĐURĐEVIK“d.o.o. , Đurđevik
Obuka radnika za toplo beskonačno spajanje transportnih traka2019
JP EP BiH d.d. - SARAJEVO
ZD RMU “KREKA” d.o.o. Tuzla
Rudnik ″Mramor″ u Mramoru
Ispitivanje stabilnih posuda pod pritiskom kompresorske stanice i ventila sigurnosti tenzometrijskom metodom elektrootpornih mjernih traka2019
ITALCOMPOSITES d.o.o., Proizvodnja profila od fiberglasa, Brčko DistriktLaboratorijsko ispitivanje mehaničkih karakteristika uzoraka ojačanih plastičnih kompozita2019
„STIL EXPORT IMPORT“d.o.o. Mali ZvornikIspitivanje visokozateznog lanca, polužnog strugača i konektora za lančane transportere i skidače uglja- 18x64 mm i 14x 50 mm.2019
TTU energetik d.o.o., Mašinska industrija, 18. Hrvatske brigade 25, 75000 Tuzla, Bosna i HercegovinaKontrolno ispitivanje nosača (obujmica) NN kablova na STS-B.12/1600, ravnih nosača za VN izolatore tip NPV 28A i TIP NPV 28B, obujmica ravnih i kosih za učvršćenje krovnog nosača ø 50,8 i ploče od pocinčanog lima sa rupom za prolaz sidra krovnog nosača – crijep2018
JP EP BiH d.d. Sarajevo
ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica
Laboratorijsko ispitivanje uzoraka: okruglo čelično uže Ø32mm Ø18mm, Ø16mm, Ø13mm, Ø8mm i Ø6mm za vitao; plosnato (balasno) uže dim.116x21mm / Laboratory testing of round steel wire ropes: Ø32mm, Ø18mm, Ø16mm, Ø13mm, Ø6mm, Ø8mm (winch) and laboratory testing of flat steel wire rope 116x21mm2018
SISECAM SODA LUKAVAC d.o.oIspitivanje naponskih stanja bubnja kotla broj 7 pri radnom i ispitnom pritisku tenziometrijskom metodom. /Stress-strain analysis of boiler no. 7 under working and testing pressure by tensiometric method.2018
JP EP BiH d.d. Sarajevo
ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica
Laboratorijsko ispitivanje elemenata pruge jednošinske viseće željeznice / Laboratory testing of mining monorail construction elements2018
R.K. Vijenac d.o.o. LukavacIspitivanje čeličnog užeta magnetno indukcionom metodom bez razaranja ugrađenog na dvogrednu mostnu dizalicu 300 kN/6m / Magnetic non-destructive testing of steel wire rope installed on overhead bridge crane 300 kN/62018
Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac, Željeznička 1, 75300 Lukavac, Bosnia and HerzegovinaLaboratorijsko ispitivanje fizikalnih svojstava lične zaštitne opreme za rad na visini i zaštitu od pada sa visine2018
JP EP BiH d.d. – SARAJEVO
ZD Rudnici «Kreka» doo - Tuzla
Rudnik Šikulje - Lukavac
Ispitivanje čeličnog užeta za dizanje katarke Ø 26,5 mm ČJ +( 6x36 ) i Ø 46 mm za držanje katarke ugrađenog na bager EŠ 6/45 magnetno-indukciona metoda bez razaranja po ukupnoj dužini2018