Naučno istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Reference tim za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina

Opis poslaNaručilacGodina
DRP dopreme repromaterijala u jami „Grahovčići“ ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o Travnik-BilaJP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o Bila2015
DRP ventilacije jame „Stara jama“JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica2015
DRP provjetravanja jame i jamskih radilišta Rudnika „Podzemna eksploatacija“ RMU „Banovići“ d.d. BanovićiRMU „Banovići“ d.d. Banovići2014
GRP otvaranja i eksploatacije rezervi krovnog ugljenog sloja južnog krila „Seoce“,  jama „Begići-Bištrani“ pogona „Haljinići“, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. KakanjJP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Kakanj“ d.o.o Kakanj2014
DRP skladišno –remontne radionice za skladištenje, popravke i održavanje opreme u rudniku „Podzemne eksploatacije“ RMU „Banovići“ d.d. Banovići (rudarsko-mašinski, građevinski i elektro dio)RMU „Banovići“ d.d. Banovići2014
Izrada nužnih odstuipanja na DRP montaže i otkopavanja uglja u otkopnom polju Z5 u prvom zahvatu sa jednim pojasem (jedno široko čelo) u rudniku podzemna eksploaracija RMU Banovići D.D. BANOVIĆI, gdje će projektovane količine svježeg zraka biti u granicama od 500 do 600 m3/minRMU „Banovići“ d.d. Banovići2013
DRP glavnog i rezervnog ventilatorskog postrojenja na ušću ventilacionog niskopa na koti +490,00m revira „Begići-Bištrani“ pogona „Haljinići“ (rudarsko-mašinski,građevinski i elektro dio)JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Kakanj“ d.o.o Kakanj2013
DRP montaže i otkopavanja uglja u otkopnom polju Z5 u prvom zahvatu sa jednim pojasem (jedno široko čelo) u rudniku podzemna eksploaracija RMU Banovići D.D. BANOVIĆI
Knjiga 1: Rudarsko tehnološki dio
Knjiga 2: Mašinsko- tehmološki dio
Knjiga 3: Elektro dio
Kopex SA Katovice Poljska2013
Elaborat o tehno-ekonomskoj opravdanosti izrade nove prostorije otvaranja jameRMU „Banovići“ d.d. Banovići2012
Elaborat o mogućnosti korištenja industrijskih voda iz jame I i II krovnog sloja  rudnika lignita „Bukinje“JP EP BiH d.d. Sarajevo podružnica TE Tuzla2011
Elaborat o početku eksploatacije odlagališta šljake i pepela Jezero II sa osvrtom na zatvaranje rudnika lignita „Bukinje“JP EP BiH d.d. Sarajevo podružnica TE Tuzla2011
DRP otvaranja i razrade OP-S-19/III podinskog ugljenog sloja u jami „Sretno“ RMU „Breza“ u BreziJP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Breza“ u Brezi2011
Elaborat o utvrđivanju mjesta, obima, načina sanacije i mogučnosti nastavka radova u centralnom reviru jame „Seoce“ pogona „Haljinići“ – RMU KakanjJP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Kakanj“ d.o.o Kakanj2010
Idejni projekat zagrijavanja vazduha u prostorijama ulazne vazdušne struje GTN-D jane Glavni sloj Rudnika Mramor  u MramoruJP EP BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla2010
Dugoročni plan i program razvoja Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi u periodu 2010-2025 godineRMU „Breza“ u Brezi2010
Studijski separat „Energetika“ za potrebe izrade prostornog plana Općine Tula za period 2006-2026. godinaOpćina Tuzla2010
Studija o utjecaju na okoliš bloka 7 u TE TuzlaJP Elektroprivreda BiH,Sarajevo2009
Studija uticaja na okoliš za eksploataciju gipsa na lokalitetu Orašac-Kulen Vakuf općina BihaćLafarge Adria gips d.o.o.2009
Izrada investicione i okolinske dokumentacije za nove energetske objekte- blok 8 u TE “Kakanj”EP  BiH IBE Slovenija2009
1.Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Kakanj iz rudnika mrkog uglja “Kakanj”, “Breza” i “Zenica”
-Rezerve i kvalitet uglja u ležištu-
EP  BiH IBE Slovenija2009
2.Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Kakanj iz rudnika mrkog uglja “Kakanj”, “Breza” i “Zenica”
-Dinamika i kvalitet –
EP  BiH IBE Slovenija2009
3.Potrebna investiciona ulaganja u Rudnike “Kakanj”, “Breza” i “Zenica”za ostvarivanje planiranih kapaciteta uglja za nove energetske objekte u TE KakanjEP  BiH IBE Slovenija2009
Studija o ekonomskoj opravdanosti pokretanja proizvodnje i prerade magnezita u rudnicima nemetala „Kladanj“ u KladnjuRudnici nemetala „Kladanj“ d.o.o u Kladnju2009
Studija o uticaju podzemnih rudarskih radova na eksploatacionom području Rudnika “Podzemna eksploatacija” RMU Banovići na površinu terena i okolne objekte u zoni eksploatacionog poljaRMU Banovići d.d. Banovići2008
Studija iznalaženja optimalnih tehničkih rješenja za odabir otkopne metode i opreme za mehanizovano otkopavanje širokim čelom u glavnom i podinskom ugljenom sloju u otkopnim poljima III horizonta jame „Sretno“ RMU Breza u BreziRMU „Breza“ u Brezi2008
Plan i program mjera zaštite na radu na sanaciji jamskog požara na KMŠČ u jami „Kamenice“ RMU Breza U BreziRMU „Breza“2008
DRP bušenja i miniranja u tunelima Oštrik i Ožega u reonu Jošanica-Butila saobraćajne zaobilaznice kod SarajevaSCT-BBM d.o.o Sarajevo2008
TP dimenzionisanja i izbora kompleksnog postrojenja za izvođenje radova u jamama „Sretno“ i „Kamenice“ RMU Breza u BreziRMU „Breza“ u Brezi2008
Studija o uticaju na okoliš zbog prestanka eksploatacije kompleksa HAK II koji se uklanjaProject Austro doo Tuzla Ul. Đorđa Mihajlovića br.42008