Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Certifikati i ovlaštenja Rudarskog instituta d.d. Tuzla