Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Kontaktirajte nas

Certifikati i ovlaštenja Rudarskog instituta d.d. Tuzla

Certifikat ISO 9001: 2015 PDF LINK Bosanski, PDF LINK English.

Certifikat kojim se potvrđuje da Ispitne laboratorije Rudarskog instituta d.d. Tuzla ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 u pogledu osposobljenosti za izvođenje mehaničkih ispitivanja, ispitivanja u građevinarstvu,  uzorkovanja građevinskih materijala i mjerenja okolinske buke PDF LINK Bosanski. Detalji o području akreditacije, kao i ostali podaci značajni za akreditaciju, dati su u dodatku, koji čini njen sastavni dio PDF LINK Bosanski.

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja pojedinih dijelova na građevinama i to: projektovanje električnih instalacija za građevine na području Federacije Bosne i Hercegovine, PDF LINK, ili http://fmpu.gov.ba/projektovanje pod rednim brojem 99.

 Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja sastavnog dijela glavnog projekta-procesna tehnika i proizvodni sistemi u energetici, rudarstvu i industriji u oblasti mašinstva za građevine na području Federacije Bosne i Hercegovine, PDF LINK ili http://fmpu.gov.ba/projektovanje pod rednim brojem 103.

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti izrade projekata konstrukcija za građevine na području Federacije Bosne i Hercegovine, PDF LINK ili http://fmpu.gov.ba/projektovanje pod rednim brojem 113.

 Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih laboratorijskih ispitivanja za građevine na području Federacije Bosne i Hercegovine, PDF LINK    ili http://fmpu.gov.ba/projektovanje pod rednim brojem 113.

Ovlaštenje za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za složene vodne objekte ili aktivnosti propisane u grupi A izdato od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 Certifikat o uspješnom gašenju gorućeg ugljena, JPG LINK.