Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Kontaktirajte nas

Naučno-istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za rudarstvo i energetiku:

Tim za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina

Glavni i dopunski rudarski projekati površinskih kopova

Tehnički projekti objekata i tehnoloških procesa u sklopu objekata površinske eksploatacije

Studije uvođenja novih i usavršavanja postojećih sistema površinske eksploatacije

Studije optimizacije dugoročnog razvoja površinske eksploatacije unutar ležišta i sistema površinskih kopova

Fizibiliti studija izgradnje objekata površinske eksploatacije

Studije prostornog uređenja i rekultivacije područja pod uticajem rudarskih radova

Studije izbora kompleksa osnovne rudarske opreme

Rukovodilac tima

Dr.sc. Akif Ibrišimović, dipl.inž.rudarstva

+387 35 280 117

+387 61 959 679

+387 35 282 700

akif.ibrisimovic@rudarskiinstituttuzla.ba 

Naši partneri