Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Kontaktirajte nas

Naučno-istraživački centar za geologiju i geotehniku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za geologiju i geotehniku:

Tim za geološka istraživanja

 Projektovanje osnovnih i detaljnih geoloških istraživanja

Nadzor i vođenje istražnih radova
Izrada elaborata o proračunu, klasifikaciji i kategorizaciji rezervi mineralnih sirovina

Izrada svih geoloških podloga za potrebe projektovanja u rudarstvu i građevinarstvu

Revizije geološke dokumentacije

Vještačenja iz oblasti geologije

Geoekološka istraživanja u funkciji prostornog planiranja, zaštite okoline, upravljanja otpadom i dr. problema okoliša

 Hidrogeološka i hidrološka istraživanja

Projektovanje sistema za odvodnjavanje ležišta mineralnih sirovina

Izrada studija hidrogeološkog uticaja eksploatacije mineralnih sirovina na okolinu

Projektovanje zahvata pitkih, mineralnih i termalnih voda za vodosnabdijevanje i eksploataciju podzemnih vodnih resursa

Projektovanje bunara, izrada elaborata bunara, izvođenje opitnih crpljenja i testiranje bunarskih objekata

Izrada elaborata zaštite izvorišta i elaborata o rezervama podzemnih voda

Rukovodilac tima

Mr.sc. Meliha Džindo, dipl.inž.geol.

+387 35 321 830

+ 387 62 123-125

+387 35 282 700

meliha.dzindo@rudarskiinstituttuzla.ba 

Naši partneri