Članica grupe TUV Nord, obnovila je Rudarskom institutu certifikat EN ISO 9001:2008 na period od tri godine.

Provedena recertifikacija audita u Rudarskom institutu d.d. Tuzla: Konstantan rast kvalitete usluga iz godine u godinu

Općeprihvaćena međunarodna norma za upravljanje kvalitetom, ISO 9001:2008, fleksibilan je sustav zahtjeva koji se lako prilagođavaju individualnim potrebama svake organizacije. Dobro isplaniran, uveden i certificiran sistem upravljanja kvalitetom donosi trajna poboljšanja kvalitete odnosa sa kupcima, upravljanja, planiranja, efikasnosti procesa i poslovnih rezultata.

Upravljanje kvalitetom prema ISO normi Rudarski institut je implementirao 2006. godine s namjerom da iz godine u godinu osigurava konstantan rast kvalitete svojih usluga te viši nivo saradnje s komitentima.

“Krajnji cilj je postizanje višeg nivoa kvalitete naših projekata, elaborata, studija, kao i kvalitete ispitivanja materijala i konstrukcija i saradnje sa našim komitentima”.

Nakon uspješne provjere usklađenosti poslovanja Rudarskog instituta d.d. Tuzla sa standardom EN ISO 9001:2008 certifikacijska kuća TUV Croatia, članica grupe TUV Nord, obnovila je Rudarskom institutu certifikat EN ISO 9001:2008 na period od tri godine. U tom periodu svake godine će se obavljati eksterni auditi u svrhu provjere usklađenosti sistema upravljanja kvalitetom sa navedenim standardom.