Certifikat dodijeljen Rudarskom institutu Tuzla

Konzultantska kompanija HarbourDom GmbH, Köln, Njemačka kao partner na završenom Projektu gašenja ugljena na prostoru „Vihovići“ Mostar, u središte svojih ponuda posebice u SAD-u, Australiji i Kini nudi cjelovita rješenja za transfer tehnologije koji trajno poboljšavaju položaj korisnika usluga i to sa posebnim osvrtom na geofizička istraživanja i gašenja gorućih ugljena.

Prof. dr. Horst Rueter je međunarodni ekspert za gašenje gorućeg ugljena i predsjednik HarbourDom GmbH. Pored toga on je izvršni savjetnik KJT Enterprises Inc, Houston, TX, SAD. U toku realizacije Projekta gašenja ugljena na prostoru bivšeg rudnika „Vihovići“ Mostar bio je jedan od međunarodnih konzultanata koji je na kraju dao ocjenu o uspješnosti realizacije Projekta.

Kao znak priznanja za dobro izveden transfer suvremenih tehnologija u gašenju gorućeg ugljena i završen posao dodijeljen je Certifikat Rudarskom institutu Tuzla, kao odgovornom nosiocu aktivnosti na upravljanju i nadzoru nad Projektom. Također certifikati o uspješnom gašenju požara dodijeljeni su i uposlenicima Instituta i to dr.sc. Knežiček Željku i dr.sc. Hadžić Esadu.