Postupak za indeksiranje naučno-stručnog časopisa „Rudarstvo“ u akademskoj bazi podataka EBSCO

Sljedeći broj naučno-stručnog časopisa „Rudarstvo“ imamo namjeru da objavimo kao indeksirani od strane akademske baze podataka EBSCO. U tom smislu pozivamo potencijalne autore koji se bave naučno-istraživačkim radom iz oblasti:

geologije, geotehnike,
eksploatacije mineralnih sirovina,
energetike
ekologija i rekulrivacija zemljišta,
mašinstvo, elektro-tehnike, građevinarstvo
ekonomije u rudarstvu,
zaštite na radu.

da prijave svoje radove na redakciju naučno-stručnog časopisa „Rudarstvo“: esad.hadzic@rudarskiinstituttuzla.ba ili poštom na adresu:

Rudarski institut, Rudarska 72, 75000 Tuzla, ili da se jave na telefon 061 136 683

NAPOMENA: Svi radovi se recenziraju, predaju se u formi 1x štampano i 1x u elektronskoj verziji, a sama struktura rada data je uprilogu naučno-stručnog časopisa „Rudarstvo“.

Sretno!