Na osnovu člana 79. Statuta, Rudarski institut d.d. Tuzla, objavljuje

KONKURS
za popunu radnih mjesta

 1. Radno mjesto: samostalni istraživač

          Diplomirani inženjer elektrotehnike, – 1(jedan) izvršilac,

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

– VSS dipl. inž. elektrotehnike min. 240 ECTS bodova – smjer energetski,
– Radno iskustvo: 3 (tri) godine po sticanju diplome,
– Položen stručni ispiti:

 • a.) u oblasti rudarstva i/ili
 • b.) u oblasti prostornog uređenja,

– Poznavanje rada na računaru: MS OFFICE, ACAD,
– Poznavanje stranog jezika: engleski – B1,
– Posjedovanje vozačke dozvole: B kategorija,
– Kratka biografija.

 1. Radno mjesto: samostalni istraživač

          Diplomirani inženjer mašinstva, – 1(jedan) izvršilac,

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

– VSS dipl. inž. mašinstva min. 240 ECTS bodova – smjer energetski,
– Radno iskustvo: 3 (tri) godine po sticanju diplome,
– Položen stručni ispiti:

 • a.) u oblasti rudarstva i/ili
 • b.) u oblasti prostornog uređenja,

– Poznavanje rada na računaru: MS OFFICE, ACAD,
– Poznavanje stranog jezika: engleski – B1,
– Posjedovanje vozačke dozvole: B kategorija,
– Kratka biografija.

 1. Radno mjesto: Laborant

          Elektrotehničar, – 1(jedan) izvršilac,

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
– SSS elektrotehničar – smjer energetski,
– Radno iskustvo: 1 (jedna) godina po sticanju diplome,
– Poznavanje rada na računaru: MS OFFICE, ACAD,
– Poznavanje stranog jezika: engleski,
– Posjedovanje vozačke dozvole: B kategorija,
– Kratka biografija.

Prijava na konkurs:

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (fotokopije):

 1. diplomu;
 2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon završenog obrazovanja izdatu od strane poslodavca,
  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2.,
 3. dokaz o poznavanju stranog jezika,
 4. vozačka dozvola „B” kategorije,
 5. biografiju/CV.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu:

Rudarski institut d.d. Tuzla
Rudarska br.72
75 000 Tuzla

sa naznakom:  ”Javni konkurs za popunu radnih mjesta u Dioničkom društvu Rudarski institut Tuzla“

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
Kandidat koji bude primljen u radni odnos u obavezi je da donese ovjerene kopije tražene dokumentacije.
Nepotpune i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

___________________________

Dr. sc. Eldar Pirić, dipl. inž. maš.

– naučni saradnik-