Mr. sc. Bilal Hodžić, dipl.inž.gra.
(Ruk. satr. tima za građevinske materijala i konstrukcije)

Biografija

Ramiz Muminović, dipl.inž.gra.
(Samostalni istraživač)

Biografija

Mr. sc. Eldar Jašarević, dipl.inž.geo.
(samostatlni istraživač)

Biografija

Senid Čakrama, ma-dipl.inž.gra.
(Istraživač)

Biografija

Mr. sc. Nermin Taletović, dipl.inž.geo.
(Istraživač u naučnoistraživačkom centru za geologiju i geotehniku)

Biografija

Mr. sc. Azra Avdić, dipl.inž.geo.
(Odgovorni projektant)

Biografija

Mustafa Trakić, maš.teh.
(Zamjenik tehničkog rukovodioca laboratorije za geomehanička ispitivanja)

Biografija

Dr. sc. Jasmina Isabegović, dipl.inž.rud.
(Odgovorni projektant)

Biografija

Jasminka Spahić, dipl.inž.sig.
(Istraživač)

Biografija

Adnan Brkić, maš.teh.
(Rukovodilac tima za isp.materijale i čeličnih konstrukcija)

Biografija

Damir Smajić, dipl.inž.maš.
(Istraživač/asistent)

Biografija

Alma Petrović, dipl.pra.
(Upravno pravni administrativni sekretar)

Biografija

Cvija Radovanovic, dipl.ecc.
(Šef službe za ekonomsko finansijske poslove)

Biografija

Emir Jašarević, dipl.ecc.
(Samostalni referent za komercijalne poslove)

Biografija

Maida Džambić, dipl.ecc.
(Samostalni referent za naplatu potraživanja, likvidature i plačanja)

Biografija

Ivana Salković, eko.teh.
(Glavni knjigovođa)

Biografija

Haris Dautović, dipl.pra.
(Referent za pravne poslove)

Biografija

Nedim Hadžić, dipl.pra.
(Referent za pravne poslove)

Biografija

Besim Begić, dipl.inž.geo.
(Samostalni istraživač – administrator)