Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

MR.SC.BILAL HODŽIĆ, DIPL.INŽ.GRAĐEVINE
(Ruk. satr. tima za građevinske materijala i konstrukcije)

+387 35 282 561

+387 35 282 700

+387 61 673 277

bilal.hodzic@rudarskiinstituttuzla.ba

RAMIZ MUMINOVIĆ, DIPL.INŽ.GRAĐEVINE
(Samostalni istraživač)

+387 35 321 834

+387 35 282 700

+387 61 656 965

ramiz.muminovic@rudarskiinstituttuzla.ba

MR.SCI. ELDAR JAŠAREVIĆ, DIPL.INŽ.GEOL.
(samostatlni istraživač)

+387 35 280 110

+387 35 282 700

+387 61 656 965

eldar.jasarevic@rudarskiinstituttuzla.ba

SENID ČAKRAMA, MA-DIPL.INŽ.GRAĐ.
(Istraživač)

+387 35 321 834

+387 35 282 700

senid.cakrama@rudarskiinstituttuzla.ba

MR.SC. NERMIN TALETOVIĆ, DIPL. INŽ. GEOL.
(Istraživač u naučnoistraživačkom centru za geologiju i geotehniku)

+387 35 321 850

+387 35 282 700

+387 61 677 930

nermin.taletovic@rudarskiinstituttuzla.ba

MR.SC. AZRA AVDIĆ,DIPL.INŽ.GEOL.
(Odgovorni projektant)

+387 35 321 823

+387 35 282 700

azra.avdic@rudarskiinstituttuzla.ba

MUSTAFA TRAKIĆ, MAŠINSKI TEHNIČAR
(Zamjenik tehničkog rukovodioca laboratorije za geomehanička ispitivanja)

+387 35 321 800

+387 35 282 700

mustafa.trakic@rudarskiinstituttuzla.ba

DR. SC. JASMINA ISABEGOVIĆ
(Odgovorni projektant)

+387 35 321 852

+387 35 282 700

+387 61 260 597

jasmina.isabegovic@rudarskiinstituttuzla.ba

JASMINKA SPAHIĆ, DIPL. INŽ. SIGURNOSTI
(Istraživač)

+387 35 321 841

+387 35 282 700

+387 61 635 345

jasminka.spahic@rudarskiinstituttuzla.ba

ADNAN BRKIĆ, MAŠINSKI TEHNIČAR
(Rukovodilac tima za isp.materijale i čeličnih konstrukcija)

+387 35 321 815

+387 35 282 700

adnan.brkic@rudarskiinstituttuzla.ba

DAMIR SMAJIĆ, DIPL. INŽ. MAŠ.
(Istraživač/asistent)

+387 35 321 847

+387 35 282 700

damir.smajic@rudarskiinstituttuzla.ba

ALMA SMAJLOVIĆ, DIPL. PRAVNIK
(Upravno pravni administrativni sekretar)

+387 35 321 820

+387 35 282 700

alma.smajlovic@rudarskiinstituttuzla.ba

CVIJA RADOVANOVIC, DIPL.ECC
(Šef službe za ekonomsko finansijske poslove)

+387 35 281 216

+387 35 282 700

cvija.radovanovic@rudarskiinstituttuzla.ba

EMIR JAŠAREVIĆ,DIPL.ECC
(Samostalni referent za komercijalne poslove)

+387 35 281 216

+387 35 282 700

emir.jasarevic@rudarskiinstituttuzla.ba

MAIDA DŽAMBIĆ, DIPL. ECC.
(Samostalni referent za naplatu potraživanja, likvidature i plačanja)

+387 35 281 216

+387 35 282 700

maida.dzambic@rudarskiinstituttuzla.ba

IVANA SALKOVIĆ,EKO.TEHNIČAR
(Glavni knjigovođa)

+387 35 281 216

+387 35 282 700

ivana.salkovic@rudarskiinstituttuzla.ba

HARIS DAUTOVIĆ, DIPL.PRAVNIK
(Referent za pravne poslove)

+387 35 286 293

+387 35 282 700

haris.dautovic@rudarskiinstituttuzla.ba

NEDIM HADŽIĆ, DIPL . PRAVNIK
(Referent za pravne poslove)

+387 35 286 293

+387 35 282 700

nedim.hadzic@rudarskiinstituttuzla.ba

BESIM BEGIĆ, DIPL. INŽ. GEOL.
(Samostalni istraživač – administrator)

+387 35 280 117

+387 61 898 265

+387 35 282 700

besim.begic@rudarskiinstituttuzla.ba

Naši partneri