OGLAS Za prijem u radni odnos diplomiranog inženjera hemije ili biologije (1 izvršilac)

Na osnovu člana 79. Statuta Dioničkog društva “Rudarski institut” Tuzla, Dioničko društvo “Rudarski institut” Tuzla objavljuje

OGLAS

Za prijem u radni odnos diplomiranog inženjera hemije ili biologije (1 izvršilac)

Radno mjesto: Istraživač

Mjesto rada: Tuzla

Uslovi za prijem:

Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

  • VSS/VII stepen stručne spreme, diplomirani inženjer hemije ili biologije

  • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS

Potrebna dokumentacija:

Kandidati su dužni dostaviti fotokopije slijedeće dokumentacije:

1. fakultetskudiplomu

2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS

3. radna biografija (CV) kandidata

4. vozačka dozvola B kategorije

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave oglasa na web stranici www.rudarskiinstituttuzla.ba

Sve tražene dokumente treba dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

Dioničko društvo “Rudarski institut” Tuzla

Rudarska broj 72.

75000 TUZLA

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

________________________

Dr.sc.Eldar Pirić, dipl.inž.maš.

– naučni saradnik –