OGLAS Za prijem u radni odnos diplomiranog inženjera mašinstva (1 izvršilac)

Na osnovu člana 79. Statuta Dioničkog društva “Rudarski institut” Tuzla, Dioničko društvo “Rudarski institut” Tuzla objavljuje

OGLAS

Za prijem u radni odnos diplomiranog inženjera mašinstva (1 izvršilac)

Radno mjesto:  Istraživač/asistent

Mjesto rada: Tuzla

Uslovi za prijem:

Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

  • VSS/VII stepen stručne spreme, diplomirani inženjer mašinstva
  • najmanje 1 (jednu) godinu radnog staža u struci nakon sticanja VSS
  • položen stručni ispit
  • poznavanje rada na računaru a posebno Office, Excel i AutoCAD
  • poznavanje engleskog jezika

Potrebna dokumentacija:

Kandidati su dužni dostaviti fotokopije slijedeće dokumentacije:

  1. fakultetsku diplomu
  2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
  3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  4. radna biografija (CV) kandidata
  5. vozačka dozvola B kategorije

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Sve  tražene  dokumente  treba  dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu:

Dioničko društvo “Rudarski institut” Tuzla

Rudarska broj 72.

75000 TUZLA

Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR

________________________

Dr.sc.Eldar Pirić, dipl.inž.maš.

– naučni saradnik –