OGLAS Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – Mašinski tehničar SSS (1 izvršilac)

Na osnovu člana 79. Statuta Dioničkog društva “Rudarski institut” Tuzla, Dioničko društvo “Rudarski institut” Tuzla objavljuje

OGLAS

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

  1. Mašinski tehničar SSS – (1 izvršilac)

Radno mjesto:  Tehničar obrađivač

Mjesto rada: Tuzla

Kratak opis poslova: Radi na poslovima izrade skica, crteža, planova, snimanja i prikupljanja podataka na terenu, izrađuje jednostavna tehnička rješenja, proračune, kalkulacije, vrši tehničku obradu podataka, vrši laboratorijska i terenska ispitivanja i mjerenja, vrši periodične preglede sredstava rada i opreme, te ostale poslove po naredbi rukovodioca/direktora.

Uslovi za prijem:

Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

– SSS/IV stepen stručne spreme, mašinski tehničar
– poželjno (1) jednu godinu radnog staža u struci nakon sticanja SSS (nije uslov);
– poznavanje rada u programima (Microsoft Word i Excel);
– vozačka dozvola B kategorije.

Potrebna dokumentacija:
Kandidati su dužni dostaviti fotokopije slijedeće dokumentacije:

  1. diploma srednje škole;
  2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja SSS (nije uslov);
  3. radna biografija (CV) kandidata
  4. vozačka dozvola B kategorije

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Sve  tražene  dokumente  treba  dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu:

Dioničko društvo “Rudarski institut” Tuzla
Rudarska broj 72.
75000 TUZLA

Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR
________________________
Dr.sc.Eldar Pirić, dipl.inž.maš.
– naučni saradnik –