Do You Have A Construction Project We Can Help With?

Naučno-istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za rudarstvo i energetiku:

Tim za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina (diskontinuirana i kontinuirana tehnologija)
Tim za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina
Tim za građevinarstvo, elektrotehniku, pripremu mineralnih sirovina, mašinstvo i geodeziju
Tim za mašinstvo u industriji

Tim za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina

Glavni i dopunski rudarski projekati površinskih kopova
Tehnički projekti objekata i tehnoloških procesa u sklopu objekata površinske eksploatacije
Studije uvođenja novih i usavršavanja postojećih sistema površinske eksploatacije
Studije optimizacije dugoročnog razvoja površinske eksploatacije unutar ležišta i sistema površinskih kopova
Fizibiliti studija izgradnje objekata površinske eksploatacije
Studije prostornog uređenja i rekultivacije područja pod uticajem rudarskih radova
Studije izbora kompleksa osnovne rudarske opreme

Rukovodilac tima

Dr.sc. Akif Ibrišimović, dipl.inž.rudarstva+387 35 280 117

+387 61 959 679

+387 35 282 700

akif.ibrisimovic@rudarskiinstituttuzla.ba

Tim za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina

Istraživanje i projektovanje tehničko-tehnoloških procesa i mjera zaštite na radu u podzemnoj eksploataciji
Inženjering i konsalting usluge u podzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina
Izrada studija, projekata, analiza, ekspertiza, programa i elaborata za ležišta uglja
Istraživanja uticaja podzemne eksploatacije na okoliš

Vlastita softverska rješenja digitalizacije ležišta mineralnih sirovina, topoloških površina i objekata sa trodimenzionlnim modeliranjem.
Programski paket za geostatističko krigovanje i automasko generiranje izolinija intenziteta obrađivanih parametara.
Proračun parametara miniranja u podzemnoj eksploataciji sa procjenom efekata na objekte na površini terena.
Pod GNU licencom Program GEOBLOCK za modeliranje ležišta mineralnih sirovina, procjenu rezervi i projektovanje eksploatacije

Usavršavanje savremenih jamskih sistema, metoda i sredstava rada
Edukacija članova čete za spašavanje u jamama sa opasnim uslovima rada
Glavni rudarski projekti eksploatacije ležišta uglja, metala i soli
Istraživanje i ocjena gasonosnosti ležišta
Istraživanje veličine i oblika izluženih prostora u ležištima soli ultrazvučnim eholokatorom
Poluindustrijska i industrijska istraživanja mogućnosti primjene metoda eksploatacije
Monitoring poslovi eksploatacije ležišta

Rukovodilac tima

Emir Murselović, dipl.inž.rudarstva
Telefon:   +387 35 282 188
Fax:        +387 35 282 700
Mobitel:   +387 61 649 678
e-mail:     emir.murselovic@rudarskiinstituttuzla.ba

Tim za građevinarstvo, elektrotehniku, pripremu mineralnih sirovina, mašinstvo i geodeziju

GRAĐEVINARSTVO
Tehnički projekti građevinske profilaktike stambenih objekata neposredno uz kamenolome i Rudnike (nulto stanje)
Procjena šteta na stambenim objektima u zoni uticaja Rudnika ili kamenoloma
Sanacija klizišta
Površinska odvodnja, izmještanje i regulisanje potoka, obodni kanali
Projektovanje stambenih i industrijskih objekata
Tehnički projekti postrojenja za drobljenje i separaciju kamena
Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem svih radova u građevinarstvu
ELEKTROTEHNIKA
Projektovanje površinskih kopova i kamenoloma sa diskontinuiranom i kontinuiranom tehnologijom – Elektroinstalacije
Projektovanje u jamama (metanskim i nemetanskim) – Elektroinstalacije
Izrada glavnih projekata iz oblasti građevinarstva – Elektroinstalacije
Revidovanje studija i projekata iz oblasti rudarstva, kao i revidovanje projekata iz oblasti građevinarstva
Vođenje inžinjering poslova iz oblasti energetike u rudarstvu kao i u građevinarstvu
Projektovanje transformatorskih stanica 10 (20)/04 kV (blindiranih i stubnih), kao i dalekovoda 10 (20) kV
Davanje stručnih ocjena za glavne projekte sa aspekta zaštite od požara i zaštite na radu
MAŠINSTVO
Projektovanje kompleksne mehanizacije u kontinuiranom, diskontinuiranom i kombinovanom načinu dobijanja sirovine
Transport sirovine: željeznički, gumenom trakom i kamionski
Projektovanje industrijskih objekata: radionice za održavanje mehanizacije, kotlovnice, pumpne stanice, kompresorske stanice
Projektovanje postrojenja za drobljenje i separaciju kamena
Vođenje inžinjering poslova, revidovanje studija i projekata iz oblasti mašinstva
Davanje stručnih ocjena za glavne projekte sa aspekta zaštite od požara i zaštite na radu

Studije izgradnje termo-energetskih objekata

Ekspertiza optimalnog izbora i korištenja opreme za površinske kopoveProjektantski nadzor i kompletan inžinjering za izvođenje radova u sklopu površinske eksploatacije
Inžinjering usluge u procesu bušenja i miniranja, određivanje seizmičkih efekata miniranja i uticaj miniranja na okoliš
Izrada studija i elaborata uticaja na okoliš uzrokovanih površinskom eksploatacijom
Tehničko-biološki projekti rekultivacije i prostornog uređenja

GEODEZIJA
Osnovni geodetski radovi (poslovi opažanja i računanja geodetskih mreža) i snimanje izvedenih radova za koncesije
Izrada situacionih podloga za sve vrste projektovanja
Sva mjerenja u rudarstvu, naročito na kontroli slijeganja terena usljed eksploatacije
Poslovi iz oblasti inž. geodezije-trasiranje, komunikacija, regulacija vodotoka, kontrola stabilnosti objekata i dr.
PRIPREMA MINERALNIH SIROVINA (PMS)
Tehnologija pripreme uglja, laboratorijski i poluindustrijski opiti
Primarno drobljenje, klasiranje, unutrašnji transport, bunkerisanje pojedinih asortimana, otprema jalovine, utovar i otprema sirovine
Projektovanje klasirnica, pretovarnih rampi, suho odsijavanje, izmjene tehnologije teške tekućine na sistem mašina taložnica, pročišćavanje tehnoloških voda
Rukovodilac tima

Mr.sc. Sead Zećo, dipl.inž.rud.mašinstva
Telefon:     +387 35 282 428
Fax:            +387 35 282 700
Mobitel:     +387 61 101 341
e-mail:       sead.zeco@rudarskiinstituttuzla.ba

Tomorrow's Homes Today

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

services-tabs-139154408

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

services-tabs-139154408

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

Complete Renovation Services

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

services-tabs-139154408

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

services-tabs-139154408

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

Building Commercial Success

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

services-tabs-139154408

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

services-tabs-139154408

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

A Tradesman For Any Size Job

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

services-tabs-139154408

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

services-tabs-139154408

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

Trusted Partners

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Get A Quote Today

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas.

Greška: Kontakt obrazac nije pronađen.