Kompletnu ponudu za preuzimanje dioničkog društva možete preuzeti u PDF formatu.

PONUDA.