Ponuda za preuzimanje dioničkog društva

Kompletnu ponudu za preuzimanje dioničkog društva možete preuzeti u PDF formatu.

PONUDA.

2016-06-07T16:05:36+00:00