POZIV AUTORIMA za objavu radova u naučno-stručnom časopisu „Rudarstvo“ Rudarskog instituta d.d. Tuzla

Rudarski institut d.d. Tuzla poziva zainteresirane autore za objavu u časopisu “Rudarstvo”, da abstrakt radova dostave najkasnije do 23.08.2019. godine na elektronsku adresu casopis.rudarstvo@rudarskiinstituttuzla.ba ili putem pošte na adresu Rudarski institut d.d. Tuzla, ul. Rudarska 72, 75000 Tuzla sa naznakom Za uredništvo naučno-stručnog časopisa „Rudarstvo“. Nakon prihvatanja abstrakta dostaviti rad sa jednom recenzijom najkasnije do 14.10.2019. godine.

Proširene instrukcije i recenzentski list se nalaze u PDF dokumentima.

Poziv autorima (PDF file).

Recenzentski list (PDF file).