POZIV AUTORIMA za objavu radova u naučno-stručnom časopisu „Rudarstvo“ Rudarskog instituta d.d. Tuzla

Rudarski institut d.d. Tuzla poziva zainteresirane autore za objavu u časopisu “Rudarstvo”, da abstrakt radova dostave najkasnije do 24.11.2020 godine na elektronsku adresu casopis.rudarstvo@rudarskiinstituttuzla.ba ili putem pošte na adresu:

Rudarski institut d.d. Tuzla
ul. Rudarska 72
75000 Tuzla

sa naznakom Za uredništvo naučno-stručnog časopisa „Rudarstvo“. Nakon prihvatanja abstrakta dostaviti rad sa jednom recenzijom najkasnije do 21.12.2020 godine.

Proširene instrukcije i recenzentski list se nalaze u PDF dokumentima.

Poziv autorima (PDF file).

Recenzentski list (PDF file).