Projekat eksploatacije mrkog uglja – Mošćanica

Glavni rudarski projekat eksploatacije mrkog uglja na površinskom kopu “Mošćanica”

Eksploataciono polje “Mošćanica” zauzima centralni dio zeničko-sarajevskog ugljonosnog basena i nalazi se između grada Zenice na sjeverozapadnom i grada Kaknja na jugoistočnom dijelu ležišta. Površina eksploatacionog polja je oko 1809 ha na kome su utvrđene bilansne rezerve mrkog uglja oko 79×106 tona.

2018-06-26T17:08:01+00:00Juni 26, 2018|Projekti|