U utorak 19. 07.2016. godine u Poljskom gradu Švirklani (Swierklny), u tvorničkim halama firme Becker-Warkop izvrsen je test

kompatibilnosti kompleksa Samohodne hidraulične podgrade čija je isporuka predmet ugovora sa Rudnikom mrkog uglja Kakanj.

Testu kompatibilnosti prisustvovali su predstavnici, nosioca posła, iz Becker – Warkop-a sa predstavnicima proizvođača pojedinih segmenata kompleksa iz firmi: Eickhoff, Kamat i EEP. Svaka od ovih kompanija proizvođač je dijelova sistema kompleksne opreme. Riječ je o proizvođačima sekcija, otkopne mašine, grabuljara, hidrauličnih pumpi visokog pristiska, te upravljačkih komponenti.

Pored predstavnika navedenih firmi testu kompatibilnosti su prisustvovala stručna lica budućeg korisnika opreme, Rudnika Kakanj, zatim predstavnici Rudarskog instituita iz Tuzle i rudnika uglja iz Poljske.

Isporučilac opreme Becker-Warkop na ovaj način realizira jednu od ugovornih obaveza, a koja između ostaloga, kaže da će omogućiti predstavnicima Rudnika Kakanj kontrolu radova na pripremi i proizvodnji opreme u bilo kojoj fazi rada.

Test je završen uspješno na zadovoljstvo svih prisutnih, a posebno predstavnika Rudnika Kakanj. Potvrđene su zahtjevane performance i gabariti opreme. Testirana oprema, poslije potvrđene kompatibilnosti biće predmet isporuke i transporta prema Rudniku Kakanj.

Podsjećamo da se isporuka 80 sekcija za ovu širokočelnu opremu odvija od početka mjeseca maja. Očekuje se da će nova oprema, ukupne vrijednosti od preko 18 miliona KM početi sa radom u jami Begići tokom mjeseca oktobra ove godine.

Tekst preuzet sa – LINK.