Rudarski institut d.d. Tuzla, u svojstvu projektnog partnera sudjeluje u realizaciji međunarodnog projekta pod nazivom ” Multifaktorski model za investicije u sektoru mineralnih sirovina”, finansiranog od strane EIT-a (Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju) kroz program KIC Raw Materials.

Projekat se realizira pod rukovodstvom RGNF-a Univerziteta u Zagrebu, uz učešće pet partnerskih institucija iz BiH (Rudarski institut d.d. Tuzla, Institut Kemal Kapetanović Univerziteta u Zenici, Rudarski institut Banja Luka, Rudarski institut Prijedor, Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske) i potpomognut od strane Montanuniversitat Leoben (Austrija), Geološkog zavoda Slovenije i Cemex-a Hrvatska kao industrijskog partnera.

Tokom 2019. godine, konzorcij europskog projekta ”InvestRM” u suradnji s Agencijom za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) izradio je promotivnu brošuru namijenjenu promociji najperspektivnijih ležišta antimonita, boksita, fluorita i magnezita u Bosni i Hercegovini za strane ulagače. Brošura je rezultat dvogodišnjeg rada projektnog konzorcija na razvoju aplikacije koja na jednom mjestu okuplja provjerene i relevantne informacije o 120 ležišta i pojava kritičnih mineralnih sirovina u Bosni i Hercegovini, ali i strukturirane ekonomske, pravne i socijalne podatke prema entitetima. Najperspektivnijih 14 ležišta uvršteno je u brošuru koja je besplatno dostupna za download na službenoj stranici projekta. Brošura će biti promovirana putem nacionalnih i regionalnih agencija u Bosni i Hercegovini, na nacionalnim Informativnim danima te putem registra za mineralne sirovine Zapadnog Balkana. Krajnji je cilj da brošura dođe do zainteresiranih ulagača u Zapadnoj Europi koji nemaju prilike dobiti ažurirane podatke o kompleksnoj strukturi Bosne i Hercegovine na jednom mjestu.

Ispred RGNF-a Zagreb, na projektu sudjeluju izv.prof.dr.sc. Sibila Borojević-Šoštarić kao voditeljica projekta i doc.dr.sc. Vječislav Bohanek, dok su ispred Rudarskog instituta d.d. Tuzla kao projektnog partnera na projektu angažovani mr.sc.Eldar Jašarević,dipl.inž.geol. i Nermin Taletović, MA-inž.geol.

InvestRM aplikaciji možete pristupiti putem linka: https://investrm.eu/app-tb/

Brošuru možete besplatno preuzeti ovdje: PDF.