Na osnovu člana 79. Statuta, Rudarski institut d.d. Tuzla, objavljuje

KONKURS
za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme
sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci

 1. Radno mjesto: Rukovodilac službe za ekonomsko-finansijske i računovodstvene poslove, VSS Ekonomski fakultet – smjer računovodstvo, – 1(jedan) izvršilac,

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • VSS Ekonomski fakultet – smjer računovodstvo,
 • radno iskustvo: 5 (pet) godina na poslovima računovodstva, izrade bilansa i završnih računa,
 • certifikat samostalnog računovođe,
 • poznavanje rada na računaru: MS OFFICE,
 • poznavanje stranog jezika: engleski,
 • posjedovanje vozačke dozvole: B kategorija,
 • kratka biografija.

Prijava na konkurs:

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (fotokopije):

 1. diplomu,
 2. potvrdu/uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na traženim poslovima,
 3. certifikat samostalnog računovođe,
 4. dokaz o poznavanju stranog jezika,
 5. vozačka dozvola „B” kategorije,
 6. biografiju/CV.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu:

Rudarski institut d.d. Tuzla
Rudarska br.72
75 000 Tuzla
sa naznakom:  ”Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Dioničkom društvu Rudarski institut Tuzla“

Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Kandidat koji bude primljen u radni odnos u obavezi je da donese ovjerene kopije tražene dokumentacije.

Nepotpune i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

________________________

Dr.sc.Eldar Pirić, dipl.inž.maš.

– naučni saradnik-